Driftskontrakt 1906 Lyngen

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier/fylkesveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommune(r).


Driftskontrakt 1906 Lyngen. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2012 – 2018.

Kontrakten

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier/fylkesveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommune(r).

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 432,1 km vei totalt, hvorav:

  • 135,4 km riksvei
  • 286,6 km fylkesvei
  • 10,1   km gang- og sykkelvei

Oppdraget

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Lyngen kontrakten er i tillegg en kontrakt med mange ras utsatte strekninger, og Holmbuktura på Fv293 er den mest utsatte med flere snøras og stengt veistrekning hver sesong.

Utstyrspark

Vi har 11 brøyteroder hvorav 4 er roder vi bruker salt i overgangsperioder. Våre UE kjører med mye nytt moderne utstyr både for salting, fastsand og vanlig strøsand. Mange av bilene er også utstyrt med underliggende høvelskjær og ploger med slapseskjær.

Veidekke Industri har selv en Cat M140 veihøvel, en Volvo EW160 hjulgraver, en MB Atego liten lastebil, tre VW Transporter Pickup + stimkjeler, lappekonteiner, skiltvasker, friksjonsmålere m.m.

Lokalisering

Vi holder til i Nordkjosbotn ca. 72 km fra Tromsø, her er vi 6 fast ansatte i tillegg leier vi ekstrahjelp etter behov og særlig i vintersesongen da behovet er størst.

Vi har en stor brakkerigg hvor vi har 5 kontorer, garderobe, toaletter, dusj, møterom, oppholdsrom og et lite kjøkken.

Vi leier et ganske stort verkstedlokale hvor vi kan ta små reparasjoner selv og tine ned utstyr på vinteren. I tillegg har vi et stort uteområde hvor vi parkerer biler, utstyr og har et saltlager.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 1906 Lyngen

Industrivn 8B, 9040 Nordkjosbotn

T: +47 482 83 071

kurt.osvaldsen@veidekke.no