Veidekke Entreprenør - Distrikt Nord

Vi utfører prosjekter i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Vårt mål er å være det beste valget for ansatte, kunder og leverandører. Vår kjernevirksomhet utøves av 50 funksjonærer og 70 håndverkere med en årlig omsetning på ca NOK 800 mill.

Avdeling Anlegg
Vi utfører små og store anleggsprosjekter innenfor vei, tunnel, flyplasser, kraftverk, dammer, rasoverbygg, bruer og kaier. Igangværende prosjekter er RV 80 Bodø og Nyelv bru.

Avdeling Bygg & Bodø
Vi bygger skoler, lager- og industribygg, kontorbygg, kjøpesentre og andre typer næringsbygg. Nå er vi igang med Nye Tverlandet skole, første skole i Bodø bygd etter passivhusstandard.

Avdeling Driftskontrakter vei
Veidekke Entreprenør sammen med Veidekke Industri, utfører drift og veivedlikehold på ca 20 % av riks- og fylkesvegnettet i Norge for Statens vegvesen. Drift og veivedlikehold omfatter alle tjenester som utføres for å sikre fremkommelighet, trafikksikkerhet og ta vare på selve veien. Vi har per i dag 3 kontrakter i Nord Norge, de er fordelt som følger:

Sør-Salten: Drift- og vedlikehold av 540 km fylkesveger i 6 kommuner i Nordland fylke fra 2014 – 2019.
Hinnøy: Drift- og vedlikehold av 292 km riks- og fylkesveger i 5 kommuner i Nordland og Troms fylke fra 2015 - 2020
Lyngen: Drift- og vedlikehold av 432 km riks- og fylkesveger i 4 kommuner i Troms fylke fra 2012 - 2018.

Vi har siden desember 2003 driftet Mårnes Kvartsittbrudd. Oppdraget består  av sprengning, opplasting/transport, knusing og utskipning. Oppdragsgiver er Elkem.

Veidekke Arctic AS

Gjennom vårt datterselskap Veidekke Arctic AS, har vi prosjekter på Svalbard. Vi har utført nytt Geodetisk jordobservatorium for Kartverket i Ny-Ålesund og Lunckefjell for Store Norske Spitsbergen Kullkompani.
For å lese mer om vårt arbeid på Svalbard se vår blogg: veidekkearctic.no

Hammerfest Entreprenør AS

Hammerfest Entreprenør har vært en del av Veidekke siden høsten 2012. Selskapet utfører bygg- og anleggsjobber hovedsaklig i Hammerfest. Kjernevirksomheten utøves av 30 ansatte med en årlig omsetning på ca NOK 140 mill. Nå er vi igang med verdens nordligste BREEAM prosjekt Baksalen Skole.
For å lese mer om Hammerfest Entreprenør AS gå inn på vår hjemmeside: haen.no
 

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Entreprenør Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Distrikt Nord

Olav V gate 56-60, 8004 Bodø

Bodø Lufthavn, 2 etg

T: +47 21 05 50 00

Se noen av våre prosjekter