Veidekke Entreprenør AS - Distrikt Nord

Vi har hele Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard som markedsområde.

Vårt mål er å være det beste valget for ansatte, kunder og leverandører. Vår kjernevirksomhet utøves av 50 funksjonærer og 70 håndverkere med en årlig omsetning på ca NOK 800 mill.

Verdiskapningen til Distrikt Nord skjer hovedsakelig innenfor avdelingene:

Anlegg
Distrikt Nord er betydelig aktør innenfor små og store anleggsprosjekter. Vi bygger vei, tunnel, flyplasser, kraftverk, dammer, rasoverbygg, bruer og kaier. Igangværende prosjekter for Statens Vegvesen er RV 80 Bodø, E105 Kirkenes og Medbyelv bru.
For Avinor har vi gjennomført utvidelse av sikkerhetssoner på flere flyplasser i landsdelen.
Vi har også hatt oppdrag for Varanger Kraft om bygging av infrastruktur, fundamenter og trafobygg til Raggovidda Vindkraftverk i Finnmark.

 

Bygg & Bodø
Vi har høy kompetanse innenfor bygging av næringsbygg, lager- og industribygg, kontorbygg og andre offentlige bygg. Innenfor totalentrepriser gjennomfører vi alle typer prosjekter.
Nå er vi igang med Posten og Bring i Bjerkvik og Forskningshall Mørkvedbukta.

 

Driftskontrakter
Veidekke Entreprenør sammen med Veidekke Industri, utfører drift og veivedlikehold på ca 20 % av riks- og fylkesvegnettet i Norge for Statens Vegvesen. Drift og veivedlikehold omfatter alle tjenester som utføres for å sikre fremkommelighet, trafikksikkerhet og ta vare på selve veien. Vi har per i dag 6 kontrakter i Nord Norge, de er fordelt som følger:
Mo: Drift- og vedlikehold av 681 km fylkesveger i 4 kommuner i Nordland fylke fra 2012 – 2017.
Sør-Salten: Drift- og vedlikehold av 540 km fylkesveger i 6 kommuner i Nordland fylke fra 2014 – 2019.
Hinnøy: Drift- og vedlikehold av 292 km riks- og fylkesveger i 5 kommuner i Nordland og Troms fylke fra 2015 - 2020
Lyngen: Drift- og vedlikehold av 432 km riks- og fylkesveger i 4 kommuner i Troms fylke fra 2012 - 2017.
Nordkapp: Drift og vedlikehold av 376 km riks- og fylkesveger i Porsanger, Nordkapp, Måsøy og Kvalsund kommuner fra 2011 - 2016.
Sør-Varanger: Drift og vedlikehold av 424 km riks- og fylkesveger i Sør-Varanger og deler av Nesseby kommune fra 2012 - 2017.

Vi har siden desember 2003 driftet Mårnes Kvartsittbrudd. Oppdraget består  av sprengning, opplasting/transport, knusing og utskipning. Oppdragsgiver er Elkem.

 

Veidekke Arctic AS
Gjennom vårt datterselskap Veidekke Arctic AS, har vi hovedsaklig prosjekter på Svalbard. Vi har nettopp ferdigstilt nytt Geodetisk jordobservatorium for Kartverket i Ny-Ålesund. Prosjektet Lunckefjell innebar å etablere komplett infrastruktur for ny kullgruve for Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

For å lese mer om vårt arbeid på Svalbard se vår blogg: veidekkearctic.no

 

Hammerfest Entreprenør AS
Hammerfest Entreprenør har vært en del av Veidekke siden høsten 2012. Selskapet utfører byggeoppdrag i Hammerfest og hovedmarkedet er næringsbygg, offentlige servicebygg og mindre anleggsprosjekter. Kjernevirksomheten utøves av 25 ansatte med en årlig omsetning på ca NOK 100 mill. Nå er vi igang med verdens nordligste BREEAM prosjekt Baksalen Skole

For å lese mer om Hammerfest Entreprenør AS gå inn på vår hjemmeside: haen.no

 

Våre styrker
Den største styrken vår; en motivert og svært kompetent arbeidsstokk.

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Ronny Robertsen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Nord

M: +47 476 70 476

ronny.robertsen@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør AS - Distrikt Nord

Olav V gate 56-60, 8004 Bodø

Bodø Lufthavn, 2 etg

T: +47 476 70 476

anleggnord@veidekke.no

Se noen av våre prosjekter