Hammerfest Entreprenør AS

Våre ansatte har lang erfaring innenfor bygg- og anlegg. Vi har inngående kompetanse innenfor betongarbeid og mange av våre ansatte har 20-30 års erfaring.


Vi har vært med på kaier, bygg (totalprosjekt), bruer, vanntanker, undervannsarbeid. Innenfor tømrerarbeid har vi stor kompetanse og detaljkunnskaper. Vi bruker betydelig ressurser på å videreutdanne våre ansatte. Kapasitetsmessig har vi ingen problem med å hendle store prosjekter.

Lokal tilhørighet

Vi har som mål å utvikle vår bedrift videre, herunder å få flere totalentrepriser. For byggherre bør det være en fordel at det bygges opp lokale miljøer som kan konkurrere med nasjonale miljøer.

I våre prosjekter er vi svært opptatt av å ivareta byggherres interesser samt sikre god kvalitet. Prosjektene skal gjennomføres med de beste økonomiske løsninger for byggherre og oss som entreprenør. Vår ansatte er løsningsorientert, ikke problemorientert.

Hammerfest Entreprenør ble etablert i 2004 etter sammenslåing av Byggsenteret Entreprenør og Byggmesteren Nord. Vi hadde første året ca. 18,5 mill. kr. i omsetning. I 2005 hadde vi 32,5 mill. kr. og forventer i år ca. 45 mill. kr.

Vi har en solid egenkapital. Utviklingen har i skjedd i henhold til de planene vi la ved etablering og vår målsetting er å bli den ledende entreprenøren i Hammerfest-området. Vi skal også ha lokalt eierskap.

Se også våre nettsider haen.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Hammerfest Entreprenør AS

Postboks 265, 9615 Hammerfest

Rørvikvannet 11, 9610 Rypefjord

T: +47 78 42 91 33

rjn@haen.no

Se noen av våre