Driftskontrakt 1909 Hinnøy

Drift og vedlikehold av stamvei, øvrige riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelvei langs riksveier i Bjarkøy, Harstad og deler av Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund kommuner.


Driftskontrakt 1909 Hinnøy. Kontrakten gjelder for 6 år fra fra 2015-2020.

Kontrakten

Hinnøy-kontrakten dekker stamveier, øvrige riksveier, fylkesveier og gang-og sykkelveier langs riksveier i Bjarkøy, Harstad og deler av Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund kommuner

Veinettet

Evenes (1813) og Hinnøy (1909) var tidligere organisert under samme funksjonskontrakt (Harstad 1906). Fra 2009 er de adskilte kontrakter. Evenes ble ferdigstilt september 2013.

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag :

292 km vei totalt, hvorav

  • 48 km stamvei
  • 88 km øvrig riksvei
  • 18 km gang- og sykkelvei langs riksvei
  • 125 km fylkesvei i Troms fylke

Tillegg

Vi påtar oss små og store anleggsoppdrag.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 1909 Hinnøy

Postboks 3147 Kanebogen, 9498 Harstad

Klubbholmen 11, 9409 Harstad

T: +47 90 74 43 43

anne.birgit.fossli@veidekke.no