Driftskontrakt 1805 Sør-Salten

Drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til fylkesveier og fylkes G&S-veier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i 6 kommuner i Nordland Fylke. Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn samt deler av Bodø og Saltdal kommuner.


Driftskontrakt 1805 Sør-Salten - Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2014 – 2019.

Kontrakten

Vår driftskontrakt i Sør-Salten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier og fylkes G&S-veier i Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn samt deler av Bodø og Saltdal kommuner.

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 549 km vei hvorav:

537,1 km fylkesvei Nordland og 11,9 km fylkes G&S vei.

Oppdraget

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 1805 Sør-Salten

8146 Reipå

T: +47 977 06 206

hans-idar.rendall@veidekke.no