Veidekke Industri Distrikt Trøndelag

Distriktet har kontorer i Stjørdal, Trondheim, Oppdal, Steinkjer og Namsos.

Distrikt Trøndelag

Er organisert under Veidekke Industri AS sitt forretningsområde asfalt. Primærvirksomheten er asfaltproduksjon og utlegging, men vi driver også med forarbeid og brøyting.

Distriktet leverer asfalt i hele Trøndelag.

 

Distriktskontoret er lokalisert på Sluppen i Trondheim.

 

Produksjon

Distriktet har tre topp moderne asfaltfabrikker som produserer asfalt med LPG som fyringsmedium. Dette minsker utslippene av klimagasser i forhold til forbrenning av for eksempel diesel. Geografisk står fabrikkene på Heimdal utenfor Trondheim, på Steinkjer og på Ørlandet.

Asfaltering

I distriktet er det ca. 100 ansatte som håndterer alt fra små til store asfaltjobber og forarbeid tilknyttet disse. Vi har mange fagarbeidere og er godkjent lærerbedrift med aktive lærlinger.

Kunder/Jobber

Som asfaltentreprenør gjennomfører vi alle typer jobber. Fra små private gårdsplasser til store anlegg eller veilegging. Kundene våre er bl.a. Statens vegvesen, Avinor, kommuner, entreprenører og privatpersoner.

Distriktet har en moderne maskinpark som sammen med erfarne asfaltarbeidere og god oppfølging sørger for god kvalitet på jobbene vi utfører.

Distriktet utfører også mindre komprimering, finplanering og høvling i tilknytning til jobbene vi utfører, samt diverse vinterarbeid (herunder brøyting og strøing) i vintersesongen.

Laboratorium

Distriktet har eget laboratorium for kvalitetskontroll av asfalt og tilslagsmaterialer som sikrer at vi produserer og leverer asfaltmasser av god kvalitet. Alle asfalt levert av Veidekke Industri i distriktet er typetestet og godkjent av kontrollrådet. Asfaltmassene våre er CE – merket.

Vil du diskutere et prosjekt?

Morten Aurstad Aspnes

Distriktsleder Asfalt, Distrikt Trøndelag

M: +47 920 29 290

morten.aspnes@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Industri Distrikt Trøndelag

Sluppenvegen 13, 7037 Trondheim

T: +47 400 01 013