Veidekke Industri Distrikt Trøndelag

Distriktet har kontorer i Stjørdal, Trondheim og på Oppdal i Sør-Trøndelag og Steinkjer og på Spillum i Namsos i Nord-Trøndelag.

Distrikt Trøndelag

Er organisert under Veidekke Industri AS sitt forretningsområde asfalt. Primærvirksomhet er asfaltproduksjon og utlegging, men driver også med forarbeid og brøyting.

Sør-Trøndelag

Gjennom avdelinger i Stjørdal, Trondheim og Oppdal dekker distriktet markedsområdet fra Levanger i nord til Tynset/Alvdal og Oppdal i sør.

Distriktskontor er lokalisert på Sluppen i Trondheim. Distriktet har også kontorer på Ydstines i Stjørdal og i Moen på Oppdal.

Nord-Trøndelag

Gjennom anlegg Steinkjer/Ørland og Namdal dekker distriktet området fra Levanger i sør, Fosen i vest, Namsskogan og Vikna i nord til svenskegrensen i øst.

Produksjon

Distriktet har en topp moderne asfaltfabrikk som produserer med LPG som fyring, dette minsker utslippene av klimagasser i forhold til forbrenning av for eksempel diesel. Geografisk står fabrikken på Heimdal utenfor Trondheim. Fabrikkanlegget i Trondheim har også godkjenning for mottak og mellomlagring av asfalt- og fresemasser og har mulighet for å produsere asfalt med gjenbruk.

I Nord-Trøndelag har vi to asfaltfabrikker, hvor en står på Lerkhaug i Steinkjer mens den andre, som er mobil, i utgangspunktet står oppstilt på Råbakken i Overhalla eller Stakkskaret i Vikna. Fabrikken på Lerkhaug har også godkjent mottak for mellomlagring av asfalt- og fresemasser.

Asfaltering

Mellom avdelingene i distriktet er det ca. 80 ansatte som håndterer alt fra små til store asfaltjobber og forarbeid tilknyttet disse.

Kunder/Jobber

Som asfaltentreprenør gjennomfører vi alle typer jobber. Fra små private gårdsplasser til store anlegg eller veilegging. Vi kan også tilby komprimering, finplanering og høvling i tilknytning til jobbene vi utfører. Distriktet har en moderne maskinpark som sammen med erfarne asfaltarbeidere og god oppfølging sørger for at vi kan garantere for jobbene vi utfører.

Distrikt Trøndelag Sør gjennomfører også mindre diverse vinterarbeid (herunder brøyting og strøing) i vintersesongen.

Laboratorium

Distriktet har eget laboratorium for kvalitetskontroll av asfalt og tilslagsmateriale som sikrer at vi produserer og leverer asfaltmasser av god kvalitet. Alle masser levert av Veidekke Industri i distriktet er typetestet og godkjent av kontrollrådet. Asfaltmassene våre er CE – merket.

Vil du diskutere et prosjekt?

Morten Aurstad Aspnes

Distriktsleder Asfalt, Distrikt Trøndelag

M: +47 920 29 290

morten.aspnes@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Industri Distrikt Trøndelag

Sluppenvegen 13, 7037 Trondheim

T: +47 400 01 013