Steinkjer - Veidekke Industri Distrikt Trøndelag

Veidekke Industri avd. Steinkjer - 3 km langs Rv. 759, fra Steinkjer mot Stiklestad


Asfalt i Levanger, Leksvika - Malm, Snåsa og svenskegrensa.

Markedsområder:

Vårt område ligger i midtre/ søndre Trøndelag; Levanger i sør, Leksvika - Malm i vest, Snåsa i nord og svenskegrensa i øst.

Produkter:

Asfaltering, asfaltproduksjon og tradisjonelle asfaltmasser.

Anlegget:

Ammann Global med kapasitet på 160 tonn/ time

Adkomst:

Asfaltverket ligger i Steinkjer kommune, ca 3 km sørøst for Steinkjer sentrum, like ved Rv. 759, som går fra Steinkjer mot Stiklestad.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Steinkjer - Veidekke Industri Distrikt Trøndelag

Tømmermannsgata 6, 7725 Steinkjer

T: +47 93 08 57 56