Driftskontrakt 1707 Steinkjer

Drift og vedlikehold av stamvei og fylkesveier i Verdal, Inderøy, Steinkjer Snåsa og Mosvik kommune.

Driftskontrakt 1707 Steinkjer. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2016 – 2021.

Kontrakten

Kontrakten omfatter totalt 832 km (1020 km fra 2013) med stam-, fylkes-, gang- og sykkelveier.

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 415 km vei.

Oppdraget

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

 

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 1707 Steinkjer

Postboks 90, 7701 Steinkjer

T: +47 481 54 383

kristoffer.sakshaug@veidekke.no