Asfaltfabrikk Namdalen/Mobil - Veidekke Industri

Produksjon og utlegging av asfalt i områdene Namdalseid i sør til nordlandsgrensa i nord, Vikna i vest til svenskegrensa i øst.

Ca. 7 km fra Rørvik sentrum til Stakskaret industriområde.

Markedsområder:

Produksjon og utlegging av asfalt for Statens vegvesen, kommuner, entreprenører og private i områdene Namdalseid i sør til nordlandsgrensa i nord, Vikna i vest til svenskegrensa i øst.

Produkter:

Asfaltering, asfaltproduksjon av flere typer asfalt.

Anlegget:

Ermont 160 Roadmaster trommelblandeverk med kapasitet på 120 tonn/ time.

Asfaltfabrikken er mobil, og kan dermed flyttes i løpet av 3-5 dager.

Adkomst:

Råbakken i Overhalla: Følg Fv 401 fra Spillum, ca. 10 km. Fabrikken står i et massetak på høyre side av Fv 401.

Stakskaret i Vikna: Følg Fv 501 fra Rørvik sentrum, ca. 7 km, til Stakskaret industriområde. Avkjørsel på høyre side av Fv 501.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Asfaltfabrikk Namdalen/Mobil - Veidekke Industri

Sandosveien 5, 7820 Spillum

Mobil asfaltfabrikk: Råbakken/Stakskaret

T: +47 74 21 80 50