Veidekke Entreprenør - Trøndelag

Vi gjennomfører alle typer byggeprosjekter og har i de siste 20 årene spesialisert oss på gjennomføring av totalentrepriser.


Vi bygger skoler, sykehus, idrettsanlegg, boliger, kontorbygg, kjøpesentre, lager- og industribygg og andre typer næringsbygg.

Vi har siden 1997 bygget omtrent 1 700 boliger i blokk og rekkehus. Dette har i mange år stått for mellom 20 og 30 % av omsetningen vår.

Boligbyggingen skjer hovedsakelig med Veidekke Eiendom som byggherre.

Lean Construction

Veidekke Trøndelag har siden 2003 utviklet arbeidsprosesser basert på Lean Construction-tankegang og som i Veidekke heter ”Involverende planlegging”. Vi har sammen med resten av Veidekke Entreprenør, fortsatt utviklingen av dette. Veidekke mottok byggenæringens innovasjonspris for dette arbeidet i 2016.

Miljøbygg

Siden prosjektet "Miljøbygget» (2007-09) for KLP Eiendom i Trondheim, har vi tilegnet oss miljøkompetanse som vi tilbyr alle våre kunder. Etter dette har vi utviklet og bygget en rekke miljøbygg, både passivhus og i energiklasse A. I 2016 har vi to prosjekter under utvikling og bygging som vil gi miljøklassifikasjon BREEAM Excellent.

 

Vårt geografiske område omfatter hele Midt-Norge.

Vi har ca. 160 fagarbeidere innen tømmer- og betongfag samt ca. 120 funksjonærer.

Vår omsetning ligger på ca 1 200 mill. kroner ekskl. mva. pr år.

Distrikt Trøndelag er en videreføring av gamle Jernbeton A/S (stiftet 1917) som kom inn i Veidekke via fusjonen med Aker Entreprenør i 1991. I 2016 kjøpte vi Reinertsen Entrepriser AS som var en videreføring av AS Anlegg (stiftet 1940). Vi har m.a.o. en lang og stolt trøndersk selskapshistorikk!

Enheten ledes av distriktsleder Ståle Brovold.

Vil du diskutere et prosjekt?

Ståle Brovold

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Trøndelag

T: +47 73 82 35 00 M: +47 907 72 819

stale.brovold@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Trøndelag

Vegamot 8 (inngang A), 7048 Trondheim

T: +47 73 82 35 00

posttrondheim@veidekke.no

Se noen av våre