Veidekke Eiendom AS - Trondheim

Trondheim er hovedsete for vår eiendomsvirksomhet i Nord og strekker seg fra Sogndal til Tromsø.


Vår primære virksomhet er boligprosjekter, men vi er også aktive i utviklingen av enkelte næringsprosjekter. Vi utvikler prosjektene både i egenregi eller i samarbeid med tomteeier og lokale eiendomsaktører.

Kompetanse

Helt fra tidlig tomteutviklingsfase til ferdig gjennomført byggeprosjekt har Veidekke Eiendom den kompetanse og de ressurser som skal til for å realisere et vellykket utviklingsprosjekt.  Vår virksomhet omfatter så vel større bytransformasjonsprosjekter som tett/lav boligfeltutbygging.

Vi ønsker å være en forutsigbar og solid deltager i alle prosjekter vi deltar i.

Regionen har vært byggherre for en rekke større prosjekter, herunder Bergheim-området, Rosenborg Park og Persaunet i Trondheim, samt Strandkanten bydel i Tromsø. Foran oss står nå utviklingen av en helt ny bydel i Trondheim, nye Lilleby.

Vil du diskutere et prosjekt?

Pål Magnus Aglen

Regionleder Veidekke Eiendom, Region Nord

T: +47 73 55 77 77 M: +47 993 89 224

pal.aglen@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Eiendom AS - Trondheim

Sluppenveien 17B, 7037 Trondheim

T: +47 73 55 77 77

eietrondheim@veidekke.no