Lokale kontorer og anlegg

Viser kontakt for i
for

Veidekke Bygg Bergen

Nybygg, byggfornyelse og anlegg i Bergen omegn

Veidekke Bygg Stavanger

Nybygg, byggfornyelse i Stavangerregionen

Veidekke Logistikkbygg AS

Rasjonelle og gode næringsbygg i hele landet

Veidekke Bygg Haugesund

Nybygg, byggfornyelse og anlegg i Haugesundsregionen

Block Berge Bygg AS

Prefabrikkerte konseptløsninger i betong i hele landet

Veidekke Infrastruktur - Pukk og grus

Pukk, grus og sand over store deler av Norge

Veidekke Infrastruktur - Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av veier i hele landet

Veidekke Bygg Sogn og Fjordane

Nybygg og byggfornyelse i Sogn og Fjordane