Lokale kontorer og anlegg

Viser kontakt for i
for

Veidekke Bygg Nord

Bygg og anlegg i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Veidekke Logistikkbygg AS

Rasjonelle og gode næringsbygg i hele landet

Block Berge Bygg AS

Prefabrikkerte konseptløsninger i betong i hele landet

Veidekke Infrastruktur - Pukk og grus

Pukk, grus og sand over store deler av Norge

Veidekke Infrastruktur - Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av veier i hele landet

Veidekke Interform

Løsninger for glideforskaling i hele Norge