Kontaktpersoner

Viser i
for

Asle Hermansen

Lærlingansvarlig Veidekke Entreprenør/
Daglig leder Skole på Byggeplass

Robert Myrholt

Lærlingansvarlig Veidekke Industri. Hele landet.

Robert Dominguez

Lærlingkontakt Veidekke Entreprenør, Oslo og Akershus. Fag: Tømrerfag, murerfag og betongfag

Jorunn Haverstad

Lærlingkontakt Veidekke Entreprenør, Hedmark og Oppland. Fag: Tømrerfag og betongfag

Jan Rune Fjeld

Lærlingkontakt Seby AS, Akershus. Fag: Tømrerfag og betongfag.

Inger-Marit Tveten

Lærlingkontakt Veidekke Entreprenør, Follo og Østfold. Fag: Tømrerfag, murerfag og betongfag.

Lise Frilund

Lærlingkontakt Møre og Romsdal. Fag: Tømrerfag og betongfag.

Ola Espelid

Lærlingkontakt Veidekke Entreprenør, Bergen. Fag: Murerfag.

Ole Askvik

Lærlingkontakt Veidekke Entreprenør, Bergen. Fag: Betongfag.

Svein Ove Waage

Lærlingkontakt Veidekke Entreprenør, Bergen. Fag: Tømrerfag.