Kontaktpersoner

Viser i
for

Bjørn Martinsen

Innkjøpsdirektør

Morten Kiran

Innkjøpssjef Veidekke Industri

Ole Jakob Nes

Innkjøpssjef Veidekke Entreprenør

Joakim Samuelsen

Innkjøpsleder Veidekke Entreprenør