Kontaktpersoner

Viser i
for

Johanna Malkan Nyberg

Innkjøpsdirektør Veidekke ASA

Morten Kiran

Innkjøpssjef Veidekke Industri

Ole Jakob Nes

Innkjøpssjef Veidekke Bygg