Kontaktpersoner

Viser i
for

Anne Thorbjørnsen

Konst. konserndirektør Veidekke ASA med ansvar for HR og HMS

Tronsmo Lars

HR-direktør Veidekke Bygg

Annett Gradert Henriksen

HR-sjef, Veidekke Eiendom AS

Trine Alexandersen

HR-direktør, Veidekke Industri AS

Gro Hege Haraldsen Nordbye

HR-sjef, Veidekke Bygg Øst

Kathrine Alstad

HR-sjef, Veidekke Bygg Oslo

Anne Ingrid Espås Syversen

HR-direktør, Veidekke Anlegg