Kontaktpersoner

Viser i
for

Anders W. Haugen

Direktør Veidekke Bygg Oslo

Torgeir Wiig

Direktør Veidekke Bygg Trøndelag

Aage Tengs

Daglig leder Block Berge Bygg

Erlend Bygnes

Distriktsleder Veidekke Bygg Bergen

Frode Friestad

Distriktsleder Veidekke Bygg Stavanger

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

Svein Gunnar Ornæs

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

Dan Robert Granerud

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

Ketil Gunde Andersen

Distriktsleder Leif Grimsrud AS

Atle Olaf Monan

Distriktsleder Veidekke Bygg Agder