Kontaktpersoner

Viser i
for

Hans Olav Sørlie

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Oslo Bygg

Ståle Brovold

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Trondheim

Erlend Bygnes

Distriktsleder Veidekke Entreprenør Bergen

Ronny Robertsen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Nord

Stein Bjøru

Distriktsleder Veidekke Entreprenør Anlegg, Samferdsel

Petter Bakke

Distriktsleder Veidekke Entreprenør - Spesialprosjekter

Rune Andersstuen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Follo/Østfold

Helge Opedal

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Agder

Terje Kaasa Larsen

Daglig leder Norske Stålbygg AS

Marius Plünnecke

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Buskerud