Driftskontrakt 2006 Sør-Varanger

Drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang – og sykkelveier langs riks- og fylkesveier i Sør-Varanger og deler av Nesseby Kommune, basert på funksjonsspesifiserte standardkrav og mengdebaserte bestillinger. I tillegg omfatter kontrakten også vinterdrift av en del veier på vegne av Sør-Varanger Kommune.

Driftskontrakt 2006 Sør-Varanger. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2012 – 2017 med opsjon på 1 år.

Kontrakten

Drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier og gang – og sykkelveier langs riks- og fylkesveier i Sør-Varanger og deler av Nesseby Kommune, basert på funksjonsspesifiserte standardkrav og mengdebaserte bestillinger. I tillegg omfatter kontrakten også vinterdrift av en del veier på vegne av Sør-Varanger Kommune.

Veinettet

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper), består av omlag 424,3 km vei totalt, hvorav:

  • 147,151  km riksvei.
  • 80,430    km kommunale veier.
  • 190,888  km fylkesvei.
  • 5,972      km gang- og sykkelvei.

Oppdraget

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Vi har 10 brøyteroder.

Avdelingen i Kirkenes har 6 fast ansatte, UE innleies etter behov.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 2006 Sør-Varanger

PB 74, 9912 Hesseng

Kielland Torkildsens gate 7, 9900 Kirkenes

T: +47 948 59 628

per.erik.olsen@veidekke.no