Veidekke Anlegg

Vi gjennomfører anleggsprosjekter i hele Norge. Vi har spesialkompetanse på vei og bane, tunnel og fjellanlegg, stål- og betongkonstruksjoner og gjennomføring av kompliserte miljøprosjekter. Våre gode resultater oppnår vi gjennom effektiv prosjektstyring og egenproduksjon basert på involvering og verdiskapende samspill.

Samferdsel

Statens vegvesen, Bane Nor, Avinor, kommuner og fylkeskommuner er våre kunder. Vi bygger tunneler for vei, jernbane og bybane. Vi har unik kompetanse på driving i tettbygde bystrøk, der krav til rystelser, innlekkasje av vann og støy er kritiske for prosjektgjennomføringen.

Vi rehabiliterer også vei- og jernbanetunneler. Vi har i mange år drevet med tekniske utvikling innen dette segmentet, blant annet sikringen av Hanekleiva, Brynstunnelen og tunnelene i Vestfold for Statens vegvesen.

Vi har bygd opp god kompetanse i form av gode team og nøkkelpersoner til å håndtere store samferdselsprosjekter. Dette gjelder fagfeltene betongarbeid, masseflytting, tunnelarbeid, geomatikk og prosjektledelse.

Industri og Energi

Vi bygger for det grønne skiftet i fremtidens Norge. Vi har kompetanse og mobil slagkraft til å bygge store og komplekse anleggsprosjekter for industri, energiproduksjon og- forsyning i hele landet. Vi har bygget vindkraftparkene på Lista og Raggovidda og er i gang med Storheia vindpark på Fosen.

Vi gjennomfører alle typer prosjekter innen vannkraft. Det gjelder både bygging og rehabilitering, og vi kan bidra i alle prosjekter uavhengig av størrelse. Veidekke har historisk vært med å utvikle vannkraftverk i egenregi.

Veidekke har vært med på utviklingen innen olje og gass siden starten av næringen i Norge og vi har lang erfaring med bygging av industrianlegg for private og offentlige kunder. Vi har utført store betongkonstruksjoner som står i Nordsjøen og vært med på byggingen av de fleste terminalanleggene på land i Norge.

Haller i Fjell

Vi har utført en rekke prosjekter med vår kompetanse på fjellhaller.

Mest kjent er kanskje fjellhallen i Gjøvik som ble brukt under OL 1994. Hallen er kjent for sine løsninger på utfordrende spennvidder og liten fjell overdekning.

Vi har også bygd fjellhaller for lagring av olje og gass, fjellhaller for lagring av spesialavfall for tungindustrien og fjellhaller for renseanlegg.

Parkeringsanlegg i fjell er et økende marked og distriktet har fullført en rekke prosjekter i totalentreprise både for offentlige og private byggherrer

Grunnarbeid

Veidekke er en landsdekkende grunnentreprenør med det utstyret som skal til for å løse alle typer grunnarbeider.

Maskinparken er oppdatert og variert i størrelse og type utstyr. Enheten er mobil og tar oppdrag over hele landet. Grad av mobilitet avhenger av prosjektets størrelse.

Spesialenheter

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.

Kynningsrud Fundamentering AS leverer komplette pele- og spuntarbeider med tilhørende avstivning, enten du vil ha peler av tre, stål eller betong, fjell- og løsmassestag eller dypkomprimering.

Tore Løkke AS utfører både små og større oppdrag og har en av Midt-Norges største og mest moderne maskinparker. Av større utførte oppdrag kan bl.a. nevnes Lysgårdsbakkene hoppanlegg for OL 94 seremoni-arena på Lillehammer (1991-92), nye Båtsfjord flyplass (1998-99) og ny dam Stolsvatn (fyllingsdam med morenetetting) 2006-2009.

HMS og kvalitetssikring i alle ledd

Våre kunder er både offentlig og private byggherrer, ofte flergangskunder som store industrikonsern, Statens vegvesen, Avinor og Statoil for å nevne noen. Dette er en kundegruppe som har stort fokus på HMS og kvalitetssikring i alle faser av prosjektet. Dette er en kompetanse hos oss som også mindre oppdragsgivere drar nytte av i sine prosjekter.

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Dan Robert Granerud

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

dan.granerud@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Svein Gunnar Ornæs

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

svein.ornes@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Anlegg

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

anlegg@veidekke.no

Se noen av