Veidekke Entreprenør - Bane

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.

 

Vår bane-enhet utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, kontaktledning og signal, og samarbeider med andre enheter i Veidekke med spisskompetanse og kapasitet på fjellsikring og underbygningsarbeider.

Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor følgende fagfelt:

 • Banemontører
 • Skinnesveisere
 • Energimontører med KL kompetanse
 • Togførere
 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Elektrikere
 • Telemontører
 • Signalmontører
 • Sikkerhetskontrollører - Signal
 • Sluttkontrollører F – Signal
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Leder for elsikkerhet i og ved jernbanene kontaktledningsanlegg
 • Personell med ADK sertifikat

Veidekke Bane er godkjent som opplæringsbedrift og medlem av Opplæringskontoret for jernbanesektoren (OKJ).

Veidekke Bane har som målsetting å være den foretrukne, og en av de større leverandørene innen bygging, fornyelse og vedlikehold på jernbaner og sporveier.

Vil du diskutere et prosjekt?

Jarle Røe

Distriktsleder Veidekke Entreprenør, Bane

T: +47 21 05 74 89

jarle.roe@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Bane

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

anlegg@veidekke.no