Veidekke Bane

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.

 

Vår bane-enhet utfører arbeider innenfor overbygning, underbygning, kontaktledning og signal, og samarbeider med andre enheter i Veidekke med spisskompetanse og kapasitet på fjellsikring og underbygningsarbeider.

Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor følgende fagfelt:

 • Banemontører
 • Skinnesveisere
 • Energimontører med KL kompetanse
 • Togførere
 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Elektrikere
 • Telemontører
 • Signalmontører
 • Sikkerhetskontrollører - Signal
 • Sluttkontrollører F – Signal
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Leder for elsikkerhet i og ved jernbanene kontaktledningsanlegg
 • Personell med ADK sertifikat

Veidekke Bane er godkjent som opplæringsbedrift og medlem av Opplæringskontoret for jernbanesektoren (OKJ).

Veidekke Bane har som målsetting å være den foretrukne, og en av de større leverandørene innen bygging, fornyelse og vedlikehold på jernbaner og sporveier.

Vil du diskutere et prosjekt?

Magnus Sutherland Kristensen

Distriktsleder Veidekke Bane

M: +47 922 29 081

magnus.kristensen@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Bane - Veidekke Infrastruktur

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

anlegg@veidekke.no