Veidekke Entreprenør - Spesialprosjekter

Vi gjennomfører store anleggsprosjekter i hele Norge. Vi har spesialkompetanse på stål- og betongkonstruksjoner, samt på gjennomføring av kompliserte miljøprosjekter.


Våre gode resultater oppnår vi gjennom effektiv prosjektstyring og egenproduksjon basert på involvering og verdiskapende samspill.

Vi har deltatt ved utbygging av de fleste olje- og gass ilandførings- og prosessanlegg i Norge. Dette vil også i fremtiden være ett av våre satsningsområder.

HMS og kvalitetssikring i alle ledd

Våre kunder er både offentlig og private byggherrer, ofte flergangskunder som store industrikonsern, Statens vegvesen, Avinor og Statoil for å nevne noen. Dette er store kjente aktører i markedet, og en kundegruppe som har stort fokus på HMS og kvalitetssikring i alle faser av prosjektet. Dette er en kompetanse hos oss som også mindre oppdragsgivere drar nytte av i sine prosjekter.

Avdeling Industri og energi

Vi bygger for det grønne skiftet i fremtidens Norge. Vi har kompetanse og mobil slagkraft til å bygge store og komplekse anleggsprosjekter for industri, energiproduksjon og -forsyning i hele landet.

Erik Eiane, avdelingsleder Industri og Energi
Tlf: +47 910 08 598
E-post: erik.eiane@veidekke.no

Avdeling Oslo

Vi gjennomfører de mest kompliserte anleggsprosjektene i Oslo-området. Vi har spesialkompetanse på betongkonstruksjoner for infrastruktur og bygg- samt på miljøprosjekter.

Hans Christian Andersen, avdelingsleder Oslo
Tlf: +47 913 71 969
E-post: hans-christian.andersen@veidekke.no

Avdeling Konstruksjoner

Vi knytter Norge sammen ved å bygge komplekse og vakre konstruksjoner i stål og betong. Vi tilbyr mobil spesialkompetanse og gjennomføringskraft i alle ledd fra planlegging til ferdigstillelse.

Roar Tverå, avdelingsleder Konstruksjoner
Tlf: +47 405 56 472
E-post: roar.tvera@veidekke.no

Avdeling prosjektstøtte

Kjetil Tonning, avdelingsleder Prosjektstøtte
Tlf: +47 480 50 117
E-post: kjetil.tonning@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Petter Bakke

Distriktsleder Veidekke Entreprenør - Spesialprosjekter

T: +47 21 05 50 00

petter.bakke@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Spesialprosjekter

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

anlegg@veidekke.no

Se noen av