UFO Entreprenør - Veidekke Entreprenør

Vi utfører tomtearbeider/ opparbeidelse av tomteområder for private og offentlige kunder inklusive sprenging, graving, rørlegging og utomhusarbeider.

For offentlige byggherrer utfører vi også veibygging og kommunaltekniske anlegg. Vi arbeider både som underentreprenør for hoved-/totalentreprenører og med egne kontrakter direkte med tiltakshaver. UFO sitt hovedmarkedsområde er begrenset til Ålesund med omland inklusive Søre Sunnmøre og øyene utenfor.

Vi er en lokal grunnentreprenør med 37 ansatte hvorav 20 maskinkjørere og 17 funksjonærer.

Vi er lokalisert i et eget kontorbygg på Bingsa i Ålesund, et område som i dag disponeres av Veidekke Industri AS.

UFO Entreprenør, lenke til nettside

Daglig leder er Petter Smogeli.

Vil du diskutere et prosjekt?

Petter Smogeli

Daglig leder UFO Entreprenør AS

M: +47 454 99 327

petter.smogeli@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

UFO Entreprenør - Veidekke Entreprenør

Alvikvegen 263, 6019 Ålesund

T: +47 70 15 27 00

post@ufo.as