Veidekke Eiendom AS

Veidekke Eiendom er blant landets største eiendomsutviklere. Vi kjøper eiendommer for utvikling av bolig- og næringsprosjekter. Dette gjør vi både i egenregi og i partnerskap med andre.


Har du et tomteområde du ønsker å selge eller søker du samarbeidspartnere å utvikle med, er du velkommen til å ta kontakt nederst på denne siden.

Vi utvikler og bygger blokk- og rekkehusprosjekter på ca. 50-100 enheter eller større. I tillegg utvikler vi næringsprosjekter innenfor kontor- og logistikk, i tillegg til handel i tilknytning til våre boligprosjekter. På våre boligsider veidekkebolig.no finnes oversikt over våre kommende boligprosjekter og boliger til salgs.

Geografisk er aktiviteten primært konsentrert i og rundt de største byene. Gjennom hele prosessen, fra tomteakkvisisjon og prosjektutviklingsfasen frem til ferdigstillelse, er det et tett samarbeid mellom eiendomsvirksomheten og entreprenørvirksomhet. Dette sikrer en trygg gjennomføring og kostnadseffektivitet i alle ledd.

Vil du diskutere et prosjekt?

Pål Magnus Aglen

Administrerende direktør Veidekke Eiendom

T: +47 993 89 224

pal.aglen@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Anders Holmlund

Investeringsdirektør Veidekke Eiendom

T: +47 995 62 265

anders.holmlund@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Sverre Stræth

Næringsdirektør Veidekke Eiendom

T: +47 97 73 22 90

sverre.straeth@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Eiendom AS

Postboks 507 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

eiendom@veidekke.no