Flyplassprosjekter Veidekke Industri

Vi tilbyr en rekke tjenester innen utomhus arbeid innen flyplass, hovedsakelig i Norge men også i Europa.


Vi har mange års erfaring og stor kompetanse innen flyplassutbygging og vedlikehold. Her finner du vår brosjyre - airfield solutions brochure.

Nybygg og oppgraderinger

Vi kan tilby totalpakke for nyetablering av rullebaner, taksebaner, oppstillingsplasser m. m og oppgradering av eksisterende anlegg.

Typiske oppgraderinger vil være: Rilling, reasfaltering, montering av nedfelte lys m. m

Vedlikehold av eksisterende anlegg

Vi kan tilby vedlikeholdsavtaler innen sprekketetting i asfalt og betongdekker, fjerning av gummi, forsegling av dekker m. m

Utstyr og maskinpark

Vi disponerer en ny og avansert maskinpark der alle løsninger er tilpasset arbeider på flyplass med høg effektivitet og nymotens teknologi.

Prosjektledelse og rådgivernett

Vi har med oss en stor kompetanse i rådgivere og prosjektledere som har mange års erfaring innen asfalt, flyplass, spesialtjenester og prosjektledelse.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Flyplassprosjekter Veidekke Industri

T: +47 4000 3350

airfield.solutions@veidekke.no