Innkjøpsleder

Innkjøpsleder

Søknadsfrist 30.01

Til anleggsvirksomheten vår søker vi en operativ innkjøpsleder som kan bidra til å sikre optimale innkjøp i prosjekter både i tilbud- og gjennomføringsfase. Og i tillegg håndtere seriøsitet og risiko av underentreprenører. 
I dette arbeidet vil du være en del av et innkjøpsteam sammen med andre innkjøpsledere innenfor forretningsområdet, samtidig som du vil støtte og bistå prosjektene våre i det operative arbeidet.  
Denne innkjøpslederen vil ha en stor kontaktflate i organisasjonen og stillingen rapporterer til Innkjøpssjef i Anlegg.

Arbeidssted
Hele landet
Selskap
Veidekke Infrastruktur
Søknadsfrist
30. januar 2022
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Innkjøpsleder
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Bli med oss å forandre verden!
Bli med oss å forandre verden!
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder

Arbeidsoppgaver

 • Implementere system og rutiner fra virksomhetssystemet
 • Være med på større / kritiske innkjøp både i anbud og på prosjektene
 • Sentral rådgiver på Innkjøpsplanen fra anbud til utførelse
 • Bidra og jobbe med erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt 
 • Tilpasse kontraktsmaler for prosjektene
 • Redusere risiko ved utenlandskjøp (kontraktvalg, valutasikring etc.)
 • Opplæring av personell innenfor;
  • Seriøsitetsarbeid
  • Innkjøpsrutiner
  • Virksomhetssystemet 
  • Digitale innkjøpsløsninger
  • Forhandle og utarbeide lokale og sentrale avtaler

Vi ser for oss at du har

 • master, bachelor eller teknisk fagskole fortrinnsvis innenfor logistikk og bygg- og anleggsfagene. Manglende formell utdannelse innenfor fagområdet, kan kompenseres med minimum 5 års relevant erfaring fra innkjøp i bygge- og anleggsbransjen
 • erfaring med prosjekt innkjøp
 • gode kunnskaper om norsk kontrakts standard NS
 • godt kjennskap til fagområdene innenfor entreprenørbransjen 
 • bred forhandlingserfaring med leverandører og underleverandører
 • kjennskap til digitale verktøy og ERP system
 • erfaring med internasjonale leverandører
 • gode skriftlige og muntlige norske og engelsk egenskaper

Profil


I rollen som innkjøpsleder må du like å være mye i kontakt med andre mennesker og være sosialt smidig på alle nivåer i organisasjonen, samtidig som du er analytisk, strukturert og systematisk. Vi er en kompetansebedrift med forbedring i alle arbeidsoperasjoner som et av våre fokusområder, og du må dermed være villig til å utvikle deg og evne å lære av feil. Vi er en dynamisk organisasjon og du må like å jobbe og være villig til å yte ekstra innstas ved behov.
Det er viktig at du er fleksibel og kan tilpasse deg behovene til prosjektene. Du må dermed like å farte rundt der hvor prosjektene våre er – gjerne i en «pendlertilværelse». Noen ganger kan det være mye reising og noen ganger kan det være mindre reising.

Vi tilbyr


En spennende og operativ rolle i godt samspill med våre kreative medarbeidere ute i våre prosjekter - og med muligheter til å ta mye ansvar og være med å påvirke retning for innkjøp i organisasjonen. 
Om du blir vår nye innkjøpsleder blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har det gøy på jobben. Vi er løsningsorienterte, kompetente og har engasjement. 
Vi er opptatt av å utvikle våre ansatte videre. Dette gjøres mest og best ved å gjennomføre spennende prosjekter – i samspill med alle aktørene rundt oss.
Vi har fine velferdsgoder som for eksempel egen bedriftshelsetjeneste, firmahytter og gode person- og pensjonsforsikringer. Som ansatt hos oss får du også mulighet for å bli medeier i selskapet i form av aksjekjøp. I dag eies faktisk nær 15% av aksjene i selskapet av ansatte, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge.

Arbeidssted vil være på våre prosjekter i hele landet.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 8,8 milliarder (2020), og virksomheten har ca. 2 300 ansatte, hvorav 1 400 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Søk jobb som Innkjøpsleder

Er du klar for jobben?

Arne Kristian Olsen

902 38 268