Kalkulasjonsleder tunnel og bergrom

Kalkulasjonsleder tunnel og bergrom

Søknadsfrist 02.02

Verden forandrer seg raskt. For å skape endringene som må til, trenger vi deg som tør tenke nytt i stort og smått. Er du en som kan utfordre oss og bidra til at vi når de hårete målene vi har satt oss innen bærekraft og digitalisering? Da hører vi gjerne fra deg.
Vi setter menneskene først og vår lidenskap handler om kundenes prosjekter.

Anleggsvirksomheten i Veidekke skal styrke seg på kalkulasjon og søker nå en erfaren kalkulasjonsleder innenfor fjell og bergrom.

Arbeidssted
Hele landet
Selskap
Veidekke Infrastruktur
Søknadsfrist
2. februar 2022
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Kalkulasjonsleder tunnel og bergrom
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Bli med oss å forandre verden!
Bli med oss å forandre verden!
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder

Kalkulasjonsleder har det faglige ansvaret for kalkulasjonsarbeidet innenfor sitt fagområde. Kalkulasjonsleder skal sammen med tilbudsleder, fagansvarlige og øvrig tilbudsteam planlegge gjennomføringen og kalkulere prosjektet, samt støtte øvrige ressurser i tilbudsteamet på kalkulasjon. Stillingen har fast arbeidssted på Veidekkes hovedkontor i Oslo. Det må samtidig påregnes noe reising. Kalkulasjonslederen rapporterer til avdelingsleder for marked og tilbud.

Ansvarsområder

 • Ansvarlig for kalkulasjon av fagområdene fjell og bergrom
 • Bidra til at tilbudene gjennomføres i henhold til gjeldende beste praksis
 • Erfaringsoverføring fra prosjekt til tilbudsprosesser og fra tilbud til oppstart av prosjekt

Arbeidsoppgaver

 • Kalkulere, eller bidra til kalkulasjon, innen sitt fagområde
 • Planlegge og beskrive hvordan arbeidet er tenkt gjennomført
 • Utarbeide forespørsler på innkjøp og evaluere tilbud fra leverandører
 • Delta i evaluering av tilbudsprosesser
 • Etablere og holde vedlike elementkalkyler og ressursbank for sitt fagområde
 • Gjennomføre sidemannsopplæring i kalkulasjon og ved behov gjennomføre opplæring for tilbudsteamene

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra entreprenørvirksomhet innenfor fjell og tunnelvirksomhet
 • Erfaring i bruk av kalkulasjonsverktøy og gode excel kunnskaper
 • God kjennskap til Prosesskoden (Håndbok 025) og NS 3420
 • Solid fagkompetanse

Profil

Vi ser etter deg som evner til å tenke tverrfaglig og er uredd for å utfordre det etablerte. I tillegg tør du å tenke nytt, og har en høy grad av ønske om å påvirke. Vi ser for oss at du har stor endringskapasitet og gode samarbeidsevner. Du har et godt overordnet perspektiv (droneblikk) og som samtidig evner å detaljere dette tilstrekkelig for å kunne forstå og løse oppgavene. Du må ha praktisk erfaring med arbeid i fjell og bergrom og samtidig ha kompetanse innen kalkulasjon. For å forbedre oss er det viktig at du bidrar til nytenking og du må være en av de som bringer inn nye ideer og løfter oss videre innenfor fagområdet. Du er opptatt av god og sikkert drift og forstår hva som er de viktigste kostnadsdriverne i et prosjekt.  Du vil arbeide mye sammen med andre, men også selvstendig, og må derfor like en god kombinasjon av dette.

Vi tilbyr


Vi tilbyr en rolle i et kompetent og fremoverlent miljø, der du vil oppleve stor grad av selvstendighet. Dagene vil være svært varierende, med gode muligheter til å bidra og utvikle deg selv. Vi har konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger.

Velkommen med din søknad!

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 8,8 milliarder (2020), og virksomheten har ca. 2 300 ansatte, hvorav 1 400 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Søk jobb som Kalkulasjonsleder tunnel og bergrom

Er du klar for jobben?

Petter Bakke

926 84 747

Er du klar for jobben?

Stein Bjøru

950 20 560