Innkjøpsleder Anlegg

Innkjøpsleder Anlegg

Søknadsfrist 30.11

Til anleggsvirksomheten vår søker vi en operativ innkjøpsleder som kan bidra til å sikre optimale innkjøp i prosjekter både i tilbud- og gjennomføringsfase. Og i tillegg håndtere seriøsitet og risiko av underentreprenører.

I dette arbeidet vil du være en del av et innkjøpsteam sammen med andre innkjøpsledere innenfor forretningsområdet, samtidig som du vil støtte og bistå prosjektene våre i det operative arbeidet.  

Denne innkjøpslederen vil ha en stor kontaktflate i organisasjonen og stillingen rapporterer til Innkjøpssjef i Anlegg.

Arbeidssted
Oslo
Selskap
Veidekke Infrastruktur
Søknadsfrist
30. november 2021
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Innkjøpsleder Anlegg
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Bli med oss å forandre verden!
Bli med oss å forandre verden!
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder

Arbeidsoppgaver

 • Implementere system og rutiner fra virksomhetssystemet
 • Være med på større / kritiske innkjøp både i anbud og på prosjektene
 • Sentral rådgiver på Innkjøpsplanen fra anbud til utførelse
 • Bidra og jobbe med erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt 
 • Tilpasse kontraktsmaler for prosjektene
 • Redusere risiko ved utenlandskjøp (kontraktvalg, valutasikring etc.)
 • Forhandle og utarbeide lokale avtaler


Opplæring av personell innenfor:
 • Seriøsitetsarbeid
 • Innkjøpsrutiner
 • Virksomhetssystemet 

Vi ser for oss at du har

 • master, bachelor eller teknisk fagskole fortrinnsvis innenfor bygg- og anleggsfagene. Manglende formell utdannelse innenfor fagområdet, kan kompenseres med minimum 5 års relevant erfaring fra innkjøp i bygge- og anleggsbransjen
 • erfaring med prosjekt innkjøp
 • gode kunnskaper om norsk kontrakts standard NS
 • god kjennskap til fagområdene innenfor entreprenørbransjen 
 • bred forhandlingserfaring med leverandører og underleverandører
 • erfaring med internasjonale leverandører
 • gode skriftlige og muntlige norske og engelsk egenskaper

Profil

 I rollen som innkjøpsleder må du like å være mye i kontakt med andre mennesker og være sosialt smidig på alle nivåer i organisasjonen, samtidig som du er analytisk, strukturert og systematisk. Vi er en kompetansebedrift med forbedring i alle arbeidsoperasjoner som et av våre fokusområder, og du må dermed være villig til å utvikle deg og evne å lære av feil. Vi er en dynamisk organisasjon og du må like å jobbe og være villig til å yte ekstra innstas ved behov. 
Det er viktig at du er fleksibel og kan tilpasse deg behovene til prosjektene. Du må dermed like å farte rundt der hvor prosjektene våre er. Noen ganger kan det være mye reising og noen ganger kan det være mindre reising. 

Vi kan tilby

 En spennende stilling med muligheter til å ta mye ansvar og være med å påvirke retning for innkjøp i organisasjonen. Du vil jobbe i et konsern med gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger, og gjennom vårt aksjeprogram får du mulighet til å bli medeier i selskapet. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke ca. 16 % av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge.
Arbeidssted vil i hovedsak være Oslo med reisevirksomhet i hele landet.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 8,8 milliarder (2020), og virksomheten har ca. 2 300 ansatte, hvorav 1 400 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Søk jobb som Innkjøpsleder Anlegg

Er du klar for jobben?

Arne Kristian Olsen

902 38 268