Prosjektleder og Prosjekteringsgruppeleder Førde

Prosjektleder og Prosjekteringsgruppeleder Førde

Søknadsfrist 22.10

Vi bygger kompetanse og kapasitet for videre vekst og ser spennende muligheter fremover! Vi trenger derfor flere dyktige medarbeidere til vårt avdelingskontor i Førde, og søker Prosjektleder og Prosjekteringsgruppeleder til prosjekter i Sunnfjord. Din arbeidsplass blir Førde og Sunnfjord-området, men det er også mulighet til å bli med på spennende prosjekter i samarbeid med våre øvrige avdelinger og medarbeidere i distrikt Sogn og Fjordane.

Arbeidssted
Førde
Selskap
Veidekke Bygg
Søknadsfrist
22. oktober 2021
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Prosjektleder og Prosjekteringsgruppeleder Førde
Bli med oss å forandre verden!
Bli med oss å forandre verden!
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Helse Førde har gitt oss oppdraget med å bygge Nye Førde Sjukehus, og vi er i full gang med byggingen. I tillegg ser vi nye Sunnfjord kommune som et vekstsenter innen mange områder; både i offentlig og privat sektor. Særlig ser vi muligheter innen utvikling og samspill i prosjekter sammen med våre private kunder. I det offentlige markedet ser vi en økning innen pris & design, samspill- og totalentrepriser. Vi ser også behovet for og viktigheten av innovasjon, digital utvikling og ikke minst det å ta ansvar for miljø og bærekraft. Bærekraft medfører ansvar, risiko og forretningsmuligheter, og Veidekke arbeider systematisk med bærekraft gjennom hele verdikjeden.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder i Veidekke har du ansvar for den samlede gjennomføringen av prosjekt, og inngår i et lederteam sammen med anleggsleder og prosjekteringsleder ute på byggeplass. Du vil ha ansvar for oppstart, organisering og styring av prosjekt. I dette arbeidet inngår blant annet å planlegge fremdrift, sørge for god økonomi og kvalitet i prosjektets gjennomføring og sluttprodukt. Tilbudsarbeid er en sentral del av jobben, og i samarbeid med andre skal du lage tilbudsgrunnlag kunden ikke ønsker å takke nei til. Vi jobber ofte med flergangskunder, noe som innebærer at kundeoppfølging er en del av arbeidshverdagen. Som prosjektleder har du også personalansvar for egne medarbeidere. Sammen bygger vi fremtiden, og det er din jobb å motivere prosjektteamet til å yte sitt beste.

Som prosjekteringsgruppeleder vil du inngå i prosesser fra prosjektutvikling, samspill og tilbud til ledelse av hele prosjekteringsgruppen i gjennomføring. Internt i prosjektene vil du få en sentral posisjon med stort handlingsrom i ledelsen, og ellers jobbe tett med våre øvrige dyktige og kreative medarbeidere. Eksternt vil du jobbe tett med mange relasjoner til arkitekter, rådgivere, underentreprenører, leverandører og ikke minst mot kunder.

Begge stillingene vil inngå i våre nettverk av prosjekt- og prosjekteringsledere, som i dag teller mange engasjerte personer i hele Veidekke. Vi praktiserer blant annet Virtual Design and Construction (VDC) og Veidekkes eget konsept for involverende planlegging i prosjektering (IPP).

Kvalifikasjoner

For begge stillingene ser vi helst at du har utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innenfor byggfaget. Fagbrev og/eller teknisk fagskole innen byggfag i kombinasjon med lang erfaring kan kompensere for utdanning. Erfaring med økonomistyring og kalkulasjon av prosjekter, og resultat- og lederansvar i større byggeprosjekt vil telle mye i rollen som prosjektleder. Som prosjekteringsleder vil erfaring fra entreprenør, rådgiver og/eller byggherre være en stor fordel.

Vi søker primært deg som har allsidig erfaring og bakgrunn i bransjen, men også yngre uten lang arbeidserfaring oppfordres til å søke. Vi tror at du vil kjenne deg igjen i, trives med og utfordres av følgende sentrale områder:

  • Godt humør, arbeidsvillig, handlekraftig, liker å jobbe i team og samarbeider godt med andre
  • Kreativ, inspirerende, strukturert og løsningsorientert. Liker å lede
  • Fokusert på å levere rett kvalitet til rett tid og i tett samspill med andre
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Aktiv bruker av digitale verktøy og delaktig i den digitale utviklingen generelt
  • Trives i et hektisk miljø, blant både yngre og mer erfarne
  • God kommersiell forståelse

Hva kan vi tilby deg?

Du får jobbe med spennende prosjekter i Sunnfjord og i resten av distriktet sammen med dyktige og hyggelige kollegaer i et sterkt og godt fag- og arbeidsmiljø. Vi ønsker å være en organisasjon der alle blir sett, der det er stor frihet og mulighet for involvering og utvikling. Du får ansvar og tillit, og kunder, HMS og kontinuerlig forbedring står øverst på agendaen din. Veidekke tilbyr profesjonelle rolletilpassede opplæringsprogrammer, og har sterkt fokus på personlig utvikling og selvledelse.

I Førde blir du del av et team som både har det gøy på jobben og har høy prestasjonsevne. Du vil inngå i en organisasjon med godt humør og stå-på-vilje, og med en god miks av unge og erfarne innen flere fagfelt.

Vi tror at et godt og kreativt samarbeid mellom oss, kunde, arkitekter, rådgivere, underentreprenører og leverandører er nøkkelen til suksess og verdiskapning for alle parter.

Veidekke gjennomfører mange ulike prosjekter i året, noe som gjør at du vil få gode muligheter til å ta i bruk kompetansen din i varierte prosjekter. Vi vet at sterke fagmiljøer gir nøkkelkompetanse som vi er avhengige av. I vår verden er den beste skolen praktisk erfaring i våre prosjekter. Det er her man også lærer mest og best – i samspill med alle aktørene som bidrar inn i et prosjekt. Vi er et stort skandinavisk selskap hvor det er gode muligheter for å tre inn i andre roller etter behov. Veidekke tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning og gode pensjons- og forsikringsordninger, og du vil sammen med alle andre kolleger få mulighet til å eie egen bedrift. I dag eier vi ca 15 % av verdiene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Bygg, som driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 14,6 milliarder (2020), og virksomheten har ca. 3 000 ansatte, hvorav 1 700 fagarbeidere og 1 300 funksjonærer.

Er du klar for jobben?

Bjørnar Haveland

920 23 650

Er du klar for jobben?

Christine Aagård Midthjell

916 12 897