Lærling i Veidekke 2021

Lærling i Veidekke 2021

Søknadsfrist 30.04

Som lærling får du delta på ulike prosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.

Arbeidssted
Hele landet
Selskap
Veidekke Infrastruktur
Veidekke Bygg
Søknadsfrist
30. april 2021
Når kan du begynne?
August 2021 eller etter avtale
Søk jobb som Lærling i Veidekke 2021
Til alle dere som elsker å bygge!
Til alle dere som elsker å bygge!
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Når du blir lærling i Veidekke får du muligheten til å ta et fagbrev i et spennende yrke. En lærlingstilling i Veidekke er både et givende karrierevalg og en viktig forutsetning for utvikling av oss som selskap og vår bransje – og behovet er stort. Ifølge NHO vil Norge mangle 100.000 fagarbeidere i 2030, og mange av disse er innen bygg- og anleggsfag.

Fagbrev og mestring

Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.

I Veidekke verdsetter vi involvering og teamarbeid. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. I 2020 hadde vi totalt 236 lærlinger i Veidekke.

Om deg

Du trives best med en arbeidsdag i friluft med et selvstendig og humørfylt arbeidslag. Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid.

Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med:

  • Karakterutskrift inkludert fravær
  • Søknad med CV og evt. attester

Du kan bli lærling i Veidekke Bygg, Veidekke Infrastruktur (Anlegg, asfalt og drift og vedlikehold).

Les mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning.

Her kan du se hvilke kontaktpersoner vi har i våre fag. Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 37 milliarder kroner, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke Bygg driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 14,4 milliarder (2019), og virksomheten har ca. 2 700 ansatte, hvorav 1 500 fagarbeidere og 1 200 funksjonærer.

Veidekke Infrastruktur driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,2 milliarder (2019), og virksomheten har ca. 2 300 ansatte, hvorav 1 500 fagarbeidere og 800 funksjonærer.

Søk jobb som Lærling i Veidekke 2021

Er du klar for jobben?

Fredrikke Rønsen

994 37 751