Lærling i bygg, anlegg og industri 2020

Lærling i bygg, anlegg og industri 2020

Søknadsfrist 30.04

Som lærling får du delta på ulike prosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.

Arbeidssted
Hele landet
Selskap
Veidekke Industri
Veidekke Bygg
Veidekke Anlegg
Søknadsfrist
30. april 2020
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Lærling i bygg, anlegg og industri 2020
Alexander, lærling i tømrerfag
Alexander, lærling i tømrerfag
Tidligere lærling Simon
Tidligere lærling Simon
Lærling i Veidekke Industri
Lærling i Veidekke Industri
Til alle dere som elsker å bygge!
Til alle dere som elsker å bygge!
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Fagbrev og mestring

Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.

I Veidekke verdsetter vi involvering og teamarbeid. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Antall lærlinger i vår norske virksomhet har gått fra 215 (2017), 267 (2018) til 256 ved utgangen av 2019.

Om deg

Du trives best med en arbeidsdag i friluft med et selvstendig og humørfylt arbeidslag. Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid.

Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med:

  • Karakterutskrift inkludert fravær
  • Søknad med CV og evt. attester

Du kan bli lærling i Veidekke Bygg, Veidekke Anlegg eller Veidekke Industri (asfalt, drift og vedlikehold eller pukk og grus).

Her kan du lese mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning.

Her kan du se hvilke kontaktpersoner vi har i våre fag.

Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter. Søknad må sendes via vår søkerportal.


Veidekke Bygg driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 13,1 milliarder (2018) og virksomheten har ca. 3 100 ansatte, hvorav 1 800 fagarbeidere og 1 300 funksjonærer.

Veidekke Anlegg driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Årlig omsetning er på NOK 4,1 milliarder (2018), og virksomheten har ca. 1 400 ansatte, hvorav 700 fagarbeidere og 500 funksjonærer.

Veidekke Industri AS er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri AS har ca. 1 100 ansatte og omsetter for NOK 4,9 milliarder (2018).

Søk jobb som Lærling i bygg, anlegg og industri 2020

Er du klar for jobben?

Fredrikke Rønsen

994 37 751