Vil du være med på å lede våre prosjekter?

Vil du være med på å lede våre prosjekter?

Søknadsfrist 24.11

Vi ser etter drivende gode prosjektledere som evner å se det totale bildet og som alltid finner den beste veien fremover. Det er viktig at du er handlekraftig og ikke redd for å ta avgjørelser. Du må være praktisk anlagt og kunne samordne mange ting på en gang.

Arbeidssted
Hele Norge
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
24. november 2019
Når kan du begynne?
Søk jobb som Vil du være med på å lede våre prosjekter?
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Du tar initiativ og involverer de omkring deg, og du snakker godt med kolleger på alle nivåer. Du er av den utadvendte typen og du må kunne omgås mennesker av alle slag. Du må være involverende som leder og være støttende og tilgjengelig for medarbeiderne dine. Du ser deg selv som en kremmer og forstår at solid økonomistyring er grunnleggende for å lede og styre medarbeidere og underentreprenører.

Vi mener også at du bør være litt utålmodig av deg og ønske framdrift. Samtidig tror vi det er viktig at du ikke lett lar deg stresse, men kan delegere for å kunne håndtere alle oppgavene som en prosjektleder møter hos oss. Det er også viktig at du kan koble helt av innimellom. Om du anser HMS som en del av arbeidshverdagen, har stort pågangsmot og trives når du jobber i team vil det også hjelpe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjektet i alle faser, fra kalkulasjon til avslutning
 • Utøve daglig ledelse, på prosjekt
 • Planlegge og rapportere framdriften i prosjektet, inkludert ressursallokering
 • Ansvarlig for økonomirapportering på prosjektet
 • Endring- og kontraktshåndtering
 • Byggherrekontakt
 • Personalansvar i prosjekt

Gode HMS-resultater kommer gjennom sikker adferd. Du må være en god rollemodell og ta samtaler om sikkerhet og om nødvendig korrigere uønsket adferd. Målet er at alle skal komme uskadet hjem fra jobb – hver dag.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør (bachelor eller høyere)/fagskole som minimum
 • Minst 2 års erfaring med produksjon- og anleggsledelse fra anlegg- eller banevirksomhet
 • Kontraktsforståelse inkludert endringsmekanismene i kontrakter
 • God forståelse for forholdet mellom kalkyle, kapasiteter, kostnader og fremdriftsplan
 • Solid fagkunnskap, inkludert kunnskap om UE/leverandørfagene
 • God økonomisk forståelse for å kunne vurdere kost/nytte i prosjektene
 • Planleggingskompetanse
 • Forhandlingskompetanse
 • Evne til å skape gode team
 • Bruk av pc og IT-verktøy er noe du behersker godt, og du er villig til å lære å bruke nye programmer

I alle våre prosjekter er det krav om at du forstår og gjør deg forstått på norsk både skriftlig og muntlig.

Profil

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fokus på HMS og kvalitet
 • Strukturert og systematisk
 • Rollemodell for god håndtering av mennesker, både synlig og tydelig
 • Evner å involvere, delegere og utvikle menneskene på prosjektet
 • Løsningsfokusert
 • Er relasjons- og tillitsskapende
 • Nøyaktig og grundig
 • Kremmerånd
 • Kunne sette, avklare og følge opp forventet adferd og retningslinjer i prosjektgjennomføringen
 • Evaluere produksjonen og fange opp forbedringsmuligheter

Vi tilbyr

Om du blir en av våre nye prosjekt- eller anleggsledere blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har det gøy på jobben. Vi er opptatt av å utvikle våre ansatte videre. Dette gjøres mest og best ved å gjennomføre spennende prosjekter – i samspill med alle aktørene rundt oss. Som et tillegg har vi mange bra kursopplegg du kan ta gjennom Veidekkeskolen og Norsk Jernbaneskole.

Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig. Om du er så dyktig som vi håper du er, kan det være muligheter å tre inn i andre roller hos oss etter hvert. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å eie egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge

Søkere må være innstilt på reisevirksomhet. I perioder vil det være hensiktsmessig å sitte på hovedkontoret på Skøyen.

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt avdelingsleder Ole Kristian Fløystad, mobil +47 993 80 532 eller avdelingsleder Jo Henning Sinnerud, mobil +47 997 19 900


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Anlegg, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Årlig omsetning er på NOK 4,1 milliarder (2018), og virksomheten har ca. 1 400 ansatte, hvorav 700 fagarbeidere og 500 funksjonærer.

Veidekke Bane ble etablert i 1999 og er en landsdekkende entreprenør innen alle jernbanetekniske fag. Vi utfører arbeider innenfor overbygning, kontaktledning og signal. Veidekke Bane samarbeider med andre enheter i Veidekke, og utnytter firmaets samlede spisskompetanse og kapasitet i flerfaglige prosjekter, bl.a innen fjellsikring og underbygningsarbeider. Veidekke Bane har i dag 130 medarbeidere og en rekke ulike skinne/veimaskiner. Veidekke Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor alle jernbanetekniske fag og har som målsetting å være den foretrukne, og en av de større leverandørene innen bygging, fornyelse og vedlikehold på jernbaner og sporveier.

Er du klar for jobben?

Ole Kristian Fløystad

+47 993 80 532

Er du klar for jobben?

Jo Henning Sinnerud

+47 997 19 900