Prosjekteringsledere Volda og Sandane

Prosjekteringsledere Volda og Sandane

Søknadsfrist 11.08

Veidekke Bygg søker prosjekteringsledere til vår avdeling i Volda og på Sandane og deres prosjekter på søre Sunnmøre og i Nordfjord-området. Stillingene vil tilhøre kontorene i Volda og på Sandane, men arbeidssted vil tilpasses prosjektene. Kontoret i Volda har prosjekt blant annet i Volda, Ørsta, Herøy, Ulstein og Hareid. Kontoret på Sandane har prosjekt blant anna i Vågsøy, Bremanger, Eid og Stryn.

Arbeidssted
Distrikt Sogn og Fjordane
Selskap
Veidekke Bygg
Søknadsfrist
11. august 2019
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Prosjekteringsledere Volda og Sandane
Prosjekteringsleder Liv Hagen Strand
Prosjekteringsleder Liv Hagen Strand
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Bak et hvert suksessfullt bygg står det gode prosjekteringsledere. Veidekke har et aktivt nettverk i prosjekteringsledelse som jobber med utvikling av prosesser og metoder, og vi ønsker nå å styrke dette nettverket ytterligere. I Veidekke er involvering sentralt, og for å sikre en god prosjekteringsprosess, planlegger vi prosjekteringen på tvers av fagmiljøer og involverte parter i prosjektene. Sitter du inne med gode ideer og løsninger til hvordan byggeprosessen bør styres vil vi gjerne ha deg med på laget. Veidekke lever av og for prosjekter – gjør du?

Arbeidsoppgaver

Som prosjekteringsleder har du ansvar for å lede prosjekteringen som ligger under Veidekkes kontrakt. Du inngår i et lederteam sammen med prosjektleder og anleggsleder ute på byggeplass, og rapporterer til førstnevnte. Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være å utarbeide prosjekteringsplan for prosjektet med gjennomgående risikovurdering. I dette arbeidet er det viktig å ta hensyn til kunders behov og forventninger til prosjektet, og ellers andre krav som er spesifisert i kontrakten. Etablering av klare og entydige kontrakter med eventuelle rådgivere vil naturligvis også være en del av jobben.

Kvalifikasjoner

Vi ser helst at du er ingeniør eller sivilingeniør innenfor byggfaget, men erfaring vil kunne kompensere for manglende utdannelse. Det er en stor fordel om du har kjennskap til prosjekteringsverktøy og visualisering og modellering med bruk av VDC og BIM. God kjennskap til plan– og bygningsloven, TEK 17 samt Byggherreforskriften er ønskelig.

Profil

Som prosjekteringsleder evner du å lage optimale løsninger for en forutsigbar og sikker byggeprosess. Du har god oversikt over prosessene og risikofaktorene i alle fasene i et byggeprosjekt. Du må være genuint interessert i bygg – og anleggsprosjekter, og du må simpelthen elske å skape fremragende byggverk. Som en del av et lederteam på byggeplass, er du opptatt av og legger til rette for et godt samarbeidsklima. Du anser HMS som en selvsagt del av arbeidshverdagen din.

Vi tilbyr

Vi gjennomfører mange ulike prosjekter i året, noe som gjør at du vil få gode muligheter til å ta i bruk kompetansen din i varierte prosjekter. Du blir en del av et team som både har det gøy på jobben og har høy prestasjonsevne. Vi vet at sterke fagmiljøer gir nøkkelkompetanse som vi er avhengige av. I vår verden er den beste skolen praktisk erfaring i våre prosjekter. Savner du å sitte på skolebenken for å lære noe nytt derimot, er det mange kurs å velge mellom hos vår egen Veidekkeskole. Veidekkeskolen har de siste tre årene blant annet lagt spesiell vekt på å utdanne medarbeidere i involverende planlegging i byggeprosesser ved hjelp og bruk av verktøyet BIM. I Veidekke har vi også gode pensjons- og forsikringsordninger, og du vil sammen med alle andre kolleger få mulighet til å eie egen bedrift. I dag eier vi ca 15 % av verdiene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke».
Stillingen inngår i Veidekke Bygg, som driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 13,1 milliarder (2018) og virksomheten har ca. 3 100 ansatte, hvorav 1 800 fagarbeidere og 1 300 funksjonærer.

Veidekke Bygg Sogn og Fjordane utfører bygg- og anleggsoppdrag innen alle kontraktsformer, med vekt på total-, hoved- og samspillsentrepriser. Våre referanseprosjekt favner om både kjøpesentre, bolig- og næringsbygg, offentlige bygg, signalbygg, kraftverk og dammer. Virksomheten i Sogn og Fjordane ledes fra kontoret i Sogndal, og vi har avdelingskontor på Sandane og i Volda. Kontor i Førde er under etablering. Veidekke Bygg har 75 ansatte i Sogn og Fjordane og på søre Sunnmøre, og en omsetning på ca 250 millioner kroner.

Er du klar for jobben?

Rune Eikrem

91340509

Er du klar for jobben?

Kristian Kleppe

95199675