Lærling i bygg, anlegg og industri 2019

Lærling i bygg, anlegg og industri 2019

Søknadsfrist 15.05

Når du blir lærling i Veidekke får du muligheten til å ta et fagbrev i et spennende yrke. En lærlingstilling i Veidekke er både et givende karrierevalg og en viktig forutsetning for utvikling av oss som selskap og vår bransje – og behovet er stort. Ifølge NHO vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2030, og mange av disse er innen bygg- og anleggsfag.

Arbeidssted
Hele landet
Selskap
Veidekke Entreprenør
Veidekke Industri
Søknadsfrist
15. mai 2019
Når kan du begynne?
August 2019 eller etter avtale
Søk jobb som Lærling i bygg, anlegg og industri 2019
Tidligere lærling Simon
Tidligere lærling Simon
Lærling i Veidekke Industri
Lærling i Veidekke Industri
Alexander, lærling i tømrerfag
Alexander, lærling i tømrerfag
Til alle dere som elsker å bygge!
Til alle dere som elsker å bygge!
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. En av de største fordelene med yrkesfag bygg- og anleggsteknikk er blandingen av studier og praktisk arbeid. Normalt tilbringer du to år på skole og to år som lærling. Som lærling får du delta på ulike prosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.

Fagbrev og mestring

Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få anvendelse av i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.

I Veidekke verdsetter vi involvering og teamarbeid. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Antall lærlinger i Veidekke har økt fra totalt 232 (2016), til 292 (2017) og til 352 ved utgangen av 2018.


Om deg

Du trives best med en arbeidsdag i friluft med et selvstendig og humørfylt arbeidslag. Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og har fokus på sikkerhet og systematikk. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid.

Her kan du lese mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning.

Her kan du se hvilke kontaktpersoner vi har i våre fag. Søknad kan ikke sendes på e-post til vårelærlingkontakter.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Du kan bli lærling i bygg og anlegg (Veidekke Entreprenør) eller asfalt, drift og vedlikehold eller pukk og grus (Veidekke Industri). Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør har ca. 4 500 ansatte og omsetter for 17,5 mrd. (2018).

Veidekke Industri AS er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri har  1 100 ansatte og omsetter for  4,9 mrd. (2018).

Er du klar for jobben?

Se link i annonsen

21055000