Eiendomsforvalter næring

Eiendomsforvalter næring

Søknadsfrist 22.02

Veidekke Eiendom utvider nå sin satsing innen utvikling og drift av næringseiendom og søker derfor etter en serviceinnstilt, strukturert og selvstendig eiendomsforvalter med kremmerånd, som ønsker å være med å videreutvikle vår næringssatsing i tråd med vår strategi.

Arbeidssted
Trondheim eller Oslo
Selskap
Veidekke Eiendom
Søknadsfrist
22. februar 2019
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Eiendomsforvalter næring
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Du tildeles egen portefølje, noe som stiller høye krav til selvstendighet og ansvarsbevissthet. Du trives med utfordringer og idéskaping, og har stor arbeidskapasitet. Du må være opptatt av å bygge gode og varige relasjoner, være serviceinnstilt, og kunne kommunisere og samarbeide godt med leietakere og kolleger. Vi har lokaler/eiendommer i og rundt de store byene så reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer direkte til direktør Næring.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Aktiv utleie av lokaler/eiendommer, herunder:
 • Registrering av leietakerinformasjon, kontrakter og tekniske spesifikasjoner
 • Ansvar for oppfyllelse av leieavtalenes vilkår for egen portefølje
 • Avregning, kontering og etterkontroll av felleskostnader
 • Oppfølging av kundefordringer
 • Løpende kundedialog
 • Optimalisering og økonomistyring av drifts- og felleskostnader
 • Pådriver og deltaker i utviklings- og ombyggingsprosjekter
 • Utvikle /utøve kunderelasjonen med eksisterende og potensielle leietakere
 • Bistå prosjektutviklere i å hente ut utviklingspotensialet i porteføljen
 • Sikre rette miljøtiltak som gir byggene et konkurransefortrinn
 • Sikre HMS og internkontrollsystemer på byggene

Kompetanse

 • Høyere relevant utdanning
 • Grunnleggende regnskapsforståelse og prosjektøkonomi
 • Kommersiell- og helhetlig forretningsforståelse
 • Relevant erfaring er ønskelig, gjerne fra både utvikling og drift av næringseiendom
 • God kunnskap i bruk av relevante programmer i MS Office

Profil

 • Selvstendig med solid gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • Kundeorientert med gode relasjonsbyggende evner
 • Strategisk og resultatorientert med solid kremmerånd og tallforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Profesjonell, Redelig, Entusiastisk og Grensesprengende i sitt virke

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende faglige utfordringer.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Uformelt og positivt arbeidsmiljø
 • Medeierskap i konsernet (rabattert aksjekjøp).

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Eiendom AS. Veidekke Eiendom kjøper tomter og eiendommer og utvikler disse til boliger og næringsprosjekter. Prosjektene utvikles i egenregi eller i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig konsentrert i og rundt de største byene i Norge. Veidekke Eiendom AS har 60 ansatte og omsetter for 2 milliarder (2017).

Er du klar for jobben?

Annett Gradert Henriksen

908 61 885

Er du klar for jobben?

Pål Aglen

993 89 224