Prosjektleder/ Prosjekteringsleder - Volda, Sandane og Sogndal

Prosjektleder/ Prosjekteringsleder - Volda, Sandane og Sogndal

Søknadsfrist 27.05

Distrikt Sogn og Fjordane søker prosjekt- og prosjekteringsledere til prosjekter i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Arbeidssted er Volda, Sandane og Sogndal.

Vi ønsker oss flere dyktige prosjektledere som kjenner stolthet i kroppen etter hvert som prosjekter ferdigstilles og kan tas i bruk av fornøyde kunder.

Arbeidssted
Distrikt Sogn og Fjordane
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
27. mai 2018
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Prosjektleder/ Prosjekteringsleder - Volda, Sandane og Sogndal
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Som prosjektleder i Veidekke har du ansvar for den samlede gjennomføringen av prosjekt, og inngår i et lederteam sammen med anleggsleder og prosjekteringsleder ute på byggeplass.

Bak et hvert suksessfullt bygg står det gode prosjekteringsledere. Veidekke har et aktivt nettverk i prosjekteringsledelse som jobber med utvikling av prosesser og metoder, og vi ønsker nå å styrke dette nettverket ytterligere. I Veidekke er involvering sentralt, og for å sikre en god prosjekteringsprosess, planlegger vi prosjekteringen på tvers av fagmiljøer og involverte parter i prosjektene. Sitter du inne med gode ideer og løsninger til hvordan byggeprosessen bør styres vil vi gjerne ha deg med på laget. Veidekke lever av og for prosjekter – gjør du?

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du ha ansvar for oppstart, organisering og styring av prosjekt. I dette arbeidet inngår blant annet å planlegge fremdrift, sørge for god økonomi og kvalitet i prosjektets gjennomføring og sluttprodukt. Tilbudsarbeid er en sentral del av jobben, og i samarbeid med andre skal du lage tilbudsgrunnlag kunden ikke ønsker å takke nei til. Vi jobber ofte med flergangskunder, noe som innebærer at kundeoppfølging er en del av arbeidshverdagen. Som prosjektleder har du også personalansvar for egne medarbeidere. Sammen bygger vi fremtiden, og det er din jobb å motivere prosjektteamet til å yte sitt beste.
Som prosjekteringsleder har du ansvar for å lede prosjekteringen som ligger under Veidekkes kontrakt. Du inngår i et lederteam sammen med prosjektleder og anleggsleder ute på byggeplass, og rapporterer til førstnevnte. Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være å utarbeide prosjekteringsplan for prosjektet med gjennomgående risikovurdering. I dette arbeidet er det viktig å ta hensyn til kunders behov og forventninger til prosjektet, og ellers andre krav som er spesifisert i kontrakten. Etablering av klare og entydige kontrakter med eventuelle rådgivere vil naturligvis også være en del av jobben.

Kvalifikasjoner

Vi ser helst at du som prosjektleder har utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innenfor byggfaget. Har du ikke den formelle utdanningen, men kan vise til lang erfaring som byggeleder oppfordrer vi deg også til å søke.
Som prosjekteringsleder ønsker vi at du er ingeniør eller sivilingeniør innenfor byggfaget, men erfaring vil kunne kompensere for manglende utdannelse. Det er en stor fordel om du har kjennskap til prosjekteringsverktøy og visualisering og modellering med bruk av VDC og BIM. God kjennskap til plan– og bygningsloven, TEK samt Byggherreforskriften er ønskelig.

Profil

Det er viktig at du er initiativrik og handlekraftig – i Veidekke får du ansvar om du tar ansvar. Du er opptatt av gode økonomiske resultater og kvalitet i gjennomføringen av prosjekt. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er en selvsagt del av arbeidshverdagen din – vi tar ikke snarveier. Som prosjektleder er kunnskap om og evne til å etablere og lede team essensielt. For å oppnå ønskede resultater må vi jobbe sammen. Nye prosjekter betyr ofte nye ansikter, men du møter også på gamle kjente. Ved å bygge gode relasjoner til både kunder, leverandører og medarbeidere vil ikke bare byggeprosessen gå bedre, men det blir også en fornøyelse å overlevere prosjektet til kunden. Som leder har du skjønt at den beste måten å løse problemer på er ved å samarbeide med andre. Du har mange gode ideer og løsninger, men de blir ofte bedre når du involverer andre i prosessen.
Som prosjekteringsleder evner du å lage optimale løsninger for en forutsigbar og sikker byggeprosess. Du har god oversikt over prosessene og risikofaktorene i alle fasene i et byggeprosjekt. Du må være genuint interessert i bygg – og anleggsprosjekter, og du må simpelthen elske å skape fremragende byggverk. Som en del av et lederteam på byggeplass, er du opptatt av og legger til rette for et godt samarbeidsklima.

Hva kan vi tilby deg?

I Veidekke blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og som har et positivt arbeidsmiljø. Du blir en del av et team som både har det gøy på jobben og har høy prestasjonsevne. Vi vet at sterke fagmiljøer gir nøkkelkompetanse som vi er avhengige av. I vår verden er den beste skolen praktisk erfaring. Vi gjennomfører mange ulike prosjekter i året, noe som gjør at du vil få gode muligheter til å ta i bruk kompetansen din i varierte prosjekter. Savner du å sitte på skolebenken for å lære noe nytt derimot, er det mange kurs å velge mellom hos vår egen Veidekkeskole. Veidekkeskolen har de siste tre årene blant annet lagt spesiell vekt på å utdanne medarbeidere i involverende planlegging i byggeprosesser ved hjelp og bruk av verktøyet BIM. Vi er et stort skandinavisk selskap hvor det er gode muligheter for å tre inn i andre roller etter behov. I Veidekke har vi også gode pensjons- og forsikringsordninger, og du vil sammen med alle andre kolleger få mulighet til å eie egen bedrift. I dag eier vi ca 15 % av verdiene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har ca. 4 000 ansatte og omsetter for 15 mrd. (2017).

Distrikt Sogn og Fjordane har hovedkontor i Sogndal og avdelingskontor på Sandane og i Volda. Distriktet har en årlig omsetning på ca 300 mill. kroner og rundt 70 ansatte funksjonærer og fagarbeidere. Vi har bygget flere store og prestisjetunge prosjekt, blant annet Nye Øyra skule i Volda, Trivselshagen på Sandane, Ivar Aasen-tunet i Ørsta, Campus Fosshaugane, Sognahallen og Sogningen Storsenter i Sogndal, Amfi i Stryn, Thon Hotell Fosnavåg og Utsikten på Gaularfjellet.

Er du klar for jobben?

Christine Aagård Midthjell

916 12 897

Er du klar for jobben?

Rune Karlsen

970 65 243