Direktør Drift- og Vedlikehold Veidekke Industri AS

Direktør Drift- og Vedlikehold Veidekke Industri AS

Søknadsfrist 03.04

Veidekke Industri søker en forretningsorientert leder som skal drive, videreutvikle, implementere og følge opp strategien innenfor forretningsområdet Drift- og Vedlikehold. Stillingen er ledig som følge av at leder har gått inn som administrerende direktør for selskapet. Direktør Drift- og Vedlikehold er en del av ledergruppen i Veidekke Industri, og skal bidra aktivt til helhetlig utvikling av selskapet.

Arbeidssted
Oslo
Selskap
Veidekke Industri
Søknadsfrist
3. april 2018
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Direktør Drift- og Vedlikehold Veidekke Industri AS
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Personen vi leter etter har:

 • erfaring med endringsledelse i en driftsorientert organisasjon
 • drevet forbedringsarbeid i prosesstyrte virksomheter
 • erfaring med komplekse kontrakter og leveranser
 • ledererfaring; ledet ledere, gjerne i en geografisk spredt struktur

Du arbeider strukturert, bygger kunde- og kontraktsforståelse og motiveres av å optimalisere ressursstyring i leveransen sammen med organisasjonen. Du er tett på driften slik at du er i forkant av utfordringer, og har samtidig et overordnet perspektiv på forretningen.

Kontorsted på Skøyen i Oslo, kontrakter og aktiviteter over hele landet.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Ansvarsområder:

 • Fullt resultatansvar for forretningsområdet Drift- og Vedlikehold
 • Videreutvikle en kundeorientert virksomhet, og sikre lønnsom drift
 • Igangsette og følge opp prosjekter med fokus på kontinuerlig prosessoptimalisering og forbedring
 • Sørge for at prosjektleveranser skjer i henhold til kvalitet- og sikkerhetskrav, selskapets etiske regelverk, organisering og compliance

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra virksomhet med komplekse kontrakter og leveranser
 • Dokumenterte resultater; ledet ledere, endringsprosesser og nådd resultater
 • Helhetsforståelse; ser sammenhenger, evner å prioritere helhet fremfor silo, god organisasjonsforståelse - få organisasjonen til å jobbe optimalt sammen for å nå mål, sikre at læring innarbeides i prosesser, fokuserer på aktiviteter og samspill som er verdiskapende
 • Teamorientert med sterke kommunikasjonsevner; involverer teamet og inspirerer organisasjonen
 • Selvgående; tar avgjørelser innenfor mandat, sparrer, er tydelig og involverer
 • Fleksibel; går foran ved skiftende omstendigheter og er åpen for nye ideer og læring

Vi tilbyr

En utfordrende lederstillingstilling i et solid og spennende konsern. Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger. I tillegg vil du sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å bli medeier i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskap.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet.  Veidekke Industri AS har 1 100 ansatte og omsetter for 4,7 mrd. (2017).

Forretningsområdet Drift & Vedlikehold har tatt store nedskrivninger på porteføljen som følge av optimistisk inngang i kontrakter tidligere år. De siste årene har vi konsolidert, styrket kontraktsforståelse, organisasjon, ledelse og kalkulasjon i henhold til forespørsel i kontraktene. Kontrakter inngått de siste par årene viser sunn lønnsomhet. 

Er du klar for jobben?

Marit B. Kamark

454 12 391

Er du klar for jobben?

Thomas Kirsebom

916 74 048