Miljøleder til en av Norges største veikontrakter

Miljøleder til en av Norges største veikontrakter

Søknadsfrist 21.01

Ny hovedvei bygges mellom Os og Bergen, og Veidekke har i oppdrag å bygge strekningen mellom Svegatjørn og Rådal. Dette er en av Norges største veikontrakter og inkluderer blant annet 23 km tunnel og 1,1 km dagsone i Endalausmarka. Miljølederen hjelper oss med å sikre at Veidekke jobber på en slik måte at vi ivaretar krav og hensyn til Ytre Miljø – på både dette og fremtidige prosjekt i Bergensområdet.

Arbeidssted
Bergen
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
21. januar 2018
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Miljøleder til en av Norges største veikontrakter
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Arbeidsoppgaver

Du vil være vår Miljøleder internt og overfor byggherre. Du vil ha ansvar for å følge opp at kravene til Ytre Miljø i kontrakten blir implementert i driften. I dette arbeidet inngår blant annet planlegging av tiltak for å sikre at grenseverdier overholdes, oppfølging og utarbeidelse av prøvetakingsprogram og oppfølging av avfallshåndtering. Prosjektet har renseanlegg for tunneldrivevann. Miljøleder er involvert i planlegging og oppfølging av disse.

Jobben innebærer også utarbeidelse, vedlikehold og oversikt over dokumentasjon som miljøoppfølgingsplan (MOP), aksjonsplaner, miljøregnskap, prosedyrer og avklaringer.

Du skal bidra til å sikre at alle på prosjektet er bevisst miljøkravene som Byggherre stiller, samt følge opp hendelser og tiltak på Ytre Miljø ute på anlegget. Det er en variert arbeidshverdag som består av en god blanding inne- og utearbeid. Du vil være en faglig ressurs og må involvere deg aktivt mot drift, for å sikre at vi sammen finner de beste løsningene.

Kvalifikasjoner

Du må være utdannet på mastergradsnivå innen biologi, miljøfag/geologi - eller tilsvarende og ha minimum 3 års arbeidserfaring. Det er en fordel om du har erfaring fra anleggsbransjen, men annen arbeidserfaring og samtidig interesse for vei og tunnel vil også veie tungt.

Profil

Det er viktig at du er initiativrik, løsningsorientert og handlekraftig. Samtidig bør du være strukturert og ha stort pågangsmot. I Veidekke får du ansvar om du tar ansvar. Gode idéer og godt samspill er sentralt hos oss. Ytre Miljø er et fagområde med økende fokus i bransjen. Blir du motivert av å dele din kompetanse og å utvikle ditt fagfelt, vil du bli en viktig ressurs i organisasjonen også utover prosjektet.

Vi tilbyr

Om du blir ansvarlig for Ytre Miljø blir du en del av et team som både har det gøy på jobben og har høy prestasjonsevne. Vi forstår at sterke fagmiljøer gir nøkkelkompetanse som vi er avhengige av. I vår verden er den beste skolen praktisk erfaring i våre prosjekter. Det er her, ikke bare du, men vi også lærer mest og best – i samspill med alle aktørene som bidrar inn i et prosjekt. Som et tillegg er vi positive til kurs- og kompetanseutvikling både gjennom Veidekkeskolen og i eksterne fagmiljø.

Glimt i øyet og godt humør på arbeidsplassen er viktig. Om du er så dyktig som vi håper du er, er det gode muligheter for å tre inn i andre roller hos oss etter hvert. Vi er et stort skandinavisk selskap med store muligheter for deg. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å eie egen bedrift. I dag eier vi ca 15 % av verdiene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har ca 4 000 ansatte og omsetter for 15 mrd. (2016).

Er du klar for jobben?

Bjørg Torsnes

+47 982 96 590