Anleggsleder vindkraft

Anleggsleder vindkraft

Søknadsfrist 21.01

Til vår landsomfattende anleggsvirksomhet i Veidekke Entreprenør, søker vi en resultatorientert, systematisk og omgjengelig anleggsleder til våre vindkraftprosjekter

Arbeidssted
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
21. januar 2018
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Anleggsleder vindkraft
Raggovidda vindkraftverk
Raggovidda vindkraftverk
Lista Vindkraftverk 3D
Lista Vindkraftverk 3D
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Arbeidsoppgaver

Som Anleggsleder for vindkraftverk vil du ha ansvaret for markeds- og tilbudsarbeid, herunder:

 • Utvikle nye løsninger som skaper merverdi for kunden
 • Kalkulere prosjekter inklusive egenproduksjon.
 • Bistå med kontrahering og oppfølging av underentreprenører og leverandører.
 • Bistå med økonomisk, sikkerhetsmessig, juridisk og operasjonell risikoanalyse.
 • Delta i avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger med kunden.

Lede utførelsen av arbeidet, herunder:

 • Ansvar for driften av prosjektet
 • Ansvar for kontrakten og kontakt med byggherren, sammen med prosjektleder
 • Initiere utvikling mot mer kostnadseffektiv drift
 • Delta i prosjektering og prosjektutviklingen av prosjektet
 • Ivareta det daglige ansvaret for HMS, KS, økonomi og fremdrift
 • Identifisere behovet for ressurser til prosjektet, og lede disse i henhold til Veidekkes krav og systemer
 • Personalansvar for prosjektets medarbeidere

Representere Veidekke Entreprenør overfor myndigheter, leverandører og andre, herunder:

 • Kvalitetssikre at alle forhold til offentlige myndigheter blir ivaretatt
 • Delta i og bidra til at Veidekke profileres på seminarer og i andre bransjefora

Kvalifikasjoner

Av formell kompetanse ser vi at du har en bachelor- eller mastergrad som ingeniør, men lang erfaring, spesielt innen veibygging og masseflytting vil kunne veie opp for manglende formell kompetanse. Du må kunne reise i jobben.

 

Profil

Vi ser at du er resultatorientert, systematisk og omgjengelig. Du bør like godt å samarbeide og kommunisere med andre - og være profesjonell på dette, og bør evne å løfte dine medarbeidere til sitt fulle potensiale. Å ha god gjennomslagskraft og gjennomføringsevne er også en nødvendighet.

Å lede et anleggsprosjekt i Veidekke er en oppgave hvor du som anleggsleder blir gitt stor tillitt og stor frihet. På mange områder vil det kunne sidestilles med å lede en bedrift. Kremmerånd og forretningssans er viktige stikkord for at du vil lykkes i din rolle.

Vi tilbyr

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, herunder også forsikrings og pensjonsordninger.

Som en leder i Veidekke vil du få muligheten til en høy grad av personlig og faglig utvikling.

Medeierskap i form av aksjer som gir en unik og samlende bedriftskultur. Du vil oppleve stor grad av selvstendighet og frihet. Du vil få muligheter til å delta på arenaer hvor du kan påvirke både bedriftens og avdelingens videre utvikling. Vi er en gjeng engasjerte, dedikerte og flinke folk som du vil få være en viktig del av. Vi er fleksible hva gjelder tilknytning av basiskontor, og i tillegg vil du få muligheten til å se mye av landet vårt.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Høres dette interessant ut, ta kontakt med: Prosjektsjef Svein Gunnar Ornæs, +47 952 40 684, eller prosjektleder Sebastian Schneider, +47 915 99 084


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. «Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke» 

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har ca 4 000 ansatte og omsetter for 15 mrd. (2016).

Er du klar for jobben?

Svein Gunnar Ornæs

+47 952 40 684

Er du klar for jobben?

Sebastian Schneider

+47 915 99 084