Distriktsleder Nordland/Sør-Troms

Distriktsleder Nordland/Sør-Troms

Søknadsfrist 30.11

Relasjonsbygger - Forretningsorientert - Ledererfaring

Distrikt Nordland/Sør-Troms tar oppdrag fra Trøndelagsgrensen i sør til Harstad i nord. I dette området utfører vi oppdrag for kommuner, entreprenører, private samt for Statens vegvesen og Avinor.

Vi utfører alle typer asfaltarbeid, parkeringsplasser, veger, industriområder, flyplasser. I tillegg utfører vi også forarbeider før asfaltering. Asfalten produserer vi ved våre fabrikker i Mosjøen, Mo i Rana og Sigerfjord.

Arbeidssted
Mo i Rana
Selskap
Veidekke Industri
Søknadsfrist
30. november 2017
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Distriktsleder Nordland/Sør-Troms
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Arbeidsoppgaver

En Distriktsleder i Veidekke har ansvar for at alle våre medarbeidere reiser hjem fra jobb like hele som da de kom. Det betyr at du må være et godt forbilde og gjennom egen adferd skape en kultur der fokus på HMS blir en like naturlig del av hverdagen som drift og økonomi. Trivsel for den enkelte medarbeider er et viktig fokusområde på alle nivåer i organisasjonen.

Som Distriktsleder er du distriktets ansikt utad og skal være faglig rådgiver overfor våre kunder både under tilbudsregning og befaring. Du skal ikke bare tilby kunden det de spør om, men det de er best tjent med.

Du har totalansvar for drift og utvikling av ditt distrikt. I tillegg til operativt og økonomisk ansvar betyr det ansvar for handlingsplaner og tiltak som støtter forretningsområdets strategi. Vår arbeidsform er kontinuerlig forbedring. Du får personalansvar for et team av engasjerte medarbeidere, og det er viktig å utvikle teamet ved å trene på kontinuerlig forbedring – der du er coach.

En del av jobben er framdriftsplanlegging, koordinering og styring av distriktet i avtalt retning med ledergruppen. Dette er team-arbeid, basert på involverende planlegging sammen med dine anleggsledere som igjen sørger for at asfaltlag og fabrikk involveres.

Du inngår i forretningsområde Asfalts ledergruppe og rapporterer til Direktør for forretningsområdet.

Kvalifikasjoner

Du må ha formell teknisk bakgrunn eller annen relevant utdanning på høyere nivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Vi foretrekker at du har ledererfaring fra enten asfalt/entreprenørbransjen eller annen sammenlignbar virksomhet. Du må være forretningsorientert og kunne ta strategiske valg utfra markedssituasjonen både lokalt og regionalt.

Vi ønsker at du kjenner til krav og regelverk i anleggsbransjen og evner å gjennomføre kontrakter slik at du kan etterleve plikter og krav fra kunden, samtidig som du ivaretar våre rettigheter. Det er et fortrinn om du allerede har et faglig kontaktnett i vårt geografiske område, men dette kan også bygges opp over tid.

Du behersker data og kan bruke programmene i Office-pakken som verktøy.

Profil

I Veidekke ønsker vi at vår adferd skal kjennetegnes av våre verdier Profesjonell – Redelig – Entusiastisk – Grensesprengende. Alle på ledernivå må leve opp til Veidekkes prinsipper for lederadferd, der vi leder gjennom våre verdier, involvering, tydelige mål og frihet under ansvar.

Det er viktig at du er handlekraftig og ikke redd for å ta avgjørelser. Du må kunne samordne mange ting på en gang i en til tider hektisk hverdag. Vi mener også at du bør være litt utålmodig av deg og ønske framdrift. Samtidig tror vi det er viktig at du ikke lett lar deg stresse, men kan delegere uten å bli for detaljfokusert.

Som leder er du tydelig og har en involverende arbeidsform. Du kommuniserer godt med kolleger på alle nivåer og er støttende og tilgjengelig for medarbeiderne dine. Vi ønsker at du er en forenende leder som sammen med anleggslederne leder hele distriktet mot et felles mål. Du utvikler dine medarbeidere slik at du kan få fram det beste i hver enkelt og de kan gjøre mer av det de er gode på.

Vi tilbyr

Om du blir vår nye Distriktsleder blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø.

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å bli medeier i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier omtrent halvparten av de fast ansatte over 15 % av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge.

Arbeidssted: Foretrukket kontorsted er Mo i Rana.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet.  Veidekke Industri AS har 1 100 ansatte og omsetter for 4 mrd. (2016).

Er du klar for jobben?

Rune Frøyslie

402 82 150