Jurist / Advokat

Jurist / Advokat

Søknadsfrist 24.09

Er du en jurist eller advokat med god kommersiell forståelse og kan håndtere forskjellig forhandlingssituasjoner? Vi er på jakt etter en ressurs til juridisk team i Veidekke Industri AS.

Arbeidssted
Skøyen
Selskap
Veidekke Industri
Søknadsfrist
24. september 2017
Når kan du begynne?
Snarest
Søk jobb som Jurist / Advokat
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Om du vil inngå i vårt team, må du ha god kjennskap til kontrakts- og avtalejus, gjerne innenfor landbasert bygg/entreprise og statens drifts- og vedlikeholdskontrakter. Er du i tillegg lærevillig, vil det på sikt vil være naturlig å utvide arbeidsfeltet mot en større del av oppgavene innen teamets nedslagsfelt. Intern opplæring for å styrke kontraktkompetanse i drift er en vesentlig arbeidsoppgave, så interesse for kompetansedeling og evne å formidle komplekse problemsstillinger lettfattelig og med entusiasme er noe vi ser etter.

Sammen med nevnte arbeidsoppgaver, vil vi legge til rette for at du blir kjent med våre forretningsområder inkludert drift og produksjon samt organisasjon, mennesker og kultur.

Du rapporterer til leder for juridisk avdeling og vil ha arbeidssted i Oslo. Veidekke Industri har virksomhet fra nord til sør og noe reisevirksomhet er påkrevet.

Stillingen vil konsentrere seg om følgende oppgaver:

  • Delta i utarbeiding og forhandling av kontrakter med byggherrer, underentreprenører/leverandører og andre forretningsforbindelser
  • Oppfølging av kontrakter
  • Bistand ved og oppfølging av anbud
  • Løpende kvalitetssikring og utarbeiding/vedlikehold av standardkontrakter, - betingelser og maler
  • Opplæring og kurs innen fagområder
  • Tvisteløsning, forhandlinger (mulig prosedyre)
  • Bistand til selskapets ledelse og stab-/støttefunksjoner
  • Løpende juridisk rådgivning for selskapets forretningsområder innenfor avtaler/kontrakter/anbud – på sikt vil oppgavene kunne utvides til å omfatte bistand innenfor alminnelig forretningsjus og selskapets rammebetingelser

Kvalifikasjoner

Foruten å ha master i rettsvitenskap, ønsker vi at du har 3 -10 års arbeidserfaring, fagmessig med fartstid innenfor ett eller flere nevnte områder innen kontrakts- og avtalejus. Mangler du helt eller delvis relevant arbeidserfaring, men oppfyller kompetansekravene for øvrig, vil vi også vurdere faglig sterke kandidater som har stor lærevillighet innenfor selskapets kjernevirksomhet. Du kommuniserer godt med andre og har god skriftlig fremstillingsevne. I tillegg håndterer du IT-verktøy i arbeidshverdagen.

Profil

Det er viktig at du har evne til å være tydelig og tillitsskapende, at du har kommersiell forståelse og kan navigere i tidvis komplekse situasjoner. Det kreves at du er fleksibel, tilpasningsdyktig og at du kan håndtere forskjelligartede arbeidssituasjoner. Interesser for selskapets forretningsdrift og sammenhengen med det juridiske og det kommersielle er et must. Du må kunne stå på egne ben og utføre juridiske vurderinger som både utfordrer og kan bli utfordret tilbake. Like viktig er at du er grundig, men pragmatisk, gjennomføringsdyktig og løser oppgaver effektivt med juridisk integritet til beste for selskapet.

Du er opptatt av å samarbeide og kan bidra med din kompetanse inn i tverrfaglig samarbeid for finne gode løsninger. Profesjonell - Redelig – Entusiastisk – Grensesprengende er Veidekkes grunnverdier, og det er avgjørende at du også kan etterleve disse.

Vi tilbyr

En spennende stilling med muligheter til å ta ansvar og sette spor. Du vil jobbe i et konsern med gode muligheter for kompetanseutvikling. Ved interesse vil vi for den rette kandidat uten advokatbevilling kunne tilrettelegge for stilling som advokatfullmektig etter en tid i selskapet. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger, og gjennom vårt aksjeprogram får du mulighet til å bli medeier i selskapet. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke ca. 15 % av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet.  Veidekke Industri AS har 1 100 ansatte og omsetter for 4 mrd. (2016).

Er du klar for jobben?

Per Fredrik Berge

+47 950 38 925

per-fredrik.berge@veidekke.no