Prosjektering/BIM, Oslo

Prosjektering/BIM, Oslo

Søknadsfrist 28.08

Til vår landsomfattende anleggsvirksomhet i Veidekke Entreprenør AS søker vi rådgivere til vår avdeling V-teknikk.

V-teknikk er Veidekkes kompetansesenter innenfor betongteknologi, forskaling, konstruksjons-teknikk, geoteknikk, planlegging, IP-VDC og ytre miljø. V-Teknikk yter bistand til prosjektene når krevende oppgaver skal løses i både anbudsfasen og produksjonen. Enheten deltar også i utviklingsarbeid, revisjon av Eurokoder og Norske Standarder samt kurs og opplæring.

Arbeidssted
Oslo
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
28. august 2017
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Prosjektering/BIM, Oslo
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Veidekkes virksomhet innen store samferdselsoppdrag er krevende og konkurranseutsatt. Nå går vi inn i andre kontraktsformer som krever annen kompetanse i egne rekker for å ha de beste og mest konkurransedyktige løsningene. Vi ønsker å forsterke oss ytterligere og søker derfor senior rådgivere for prosjektering innen samferdsel.

Om stillingene

Vi er inne i en tid, med store endringer innenfor anleggsbransjen, med stadig flere totalentrepriser og OPS-prosjekter, med tilhørende spennende nye utfordringer og krav, - også til digitale løsninger. I den forbindelse søker vi tre seniorrådgivere som skal styrke vårt arbeid innenfor dette segmentet.

Vi ønsker oss to rådgivere innenfor for veg, bane og terreng og en rådgiver innenfor tekniske løsninger VA, elkraft og annet utstyr.

Stillingene skal kombinere samferdselskompetanse med BIM-teknisk kompetanse slik at vi kan få økt kunnskap og erfaringsoverføring i våre prosjekter. Vi skal ta steget fra 3D prosjektering til BIM. Modellene skal nyttes til dokumentasjon av løsningsvalg, økt oppgaveforståelse og grunnlag for kalkyle og fremdriftsplanlegging. Arbeidet innebærer både utvikling av faglige løsninger i prosjekt samt utvikling av BIM verktøy og metodikk – i samarbeid med vårt faglige miljø. VDC, innovasjon og nytenkning står sentralt i vårt arbeid. I stillingene skal du bistå med oppfølging av eksterne rådgivere i totalentrepriser og innkjøp av rådgivningstjenester.

Vårt sterke fagmiljø i V-teknikk vil være tilhørigheten for alle tre rådgivere.

Vi ønsker at du

  • Har minst 5-10 års prosjekteringserfaring i samferdselsprosjekter
  • Har bred BIM-forståelse og gode kunnskaper om BIM verktøy
  • Er en faglig pådriver for å finne gode og nye løsninger
  • Kan drive intern opplæring
  • Har master eller bachelor innen ditt fagområde

Profil

  • Du må være god til å samarbeide på tvers i organisasjonen
  • Du må bidra til godt samarbeid med rådgivere som vi engasjerer innen faget
  • Du må ha god forståelse for entreprenørens behov og utfordringer
  • Du må kunne jobbe selvstendig og være proaktiv

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg medeierskap i form av aksjer som gir en unik og samlende bedriftskultur. Du vil oppleve stor grad av selvstendighet og frihet. Muligheter for å delta på arenaer hvor du kan påvirke både bedriftens og enhetens videre utvikling vil være en daglig foreteelse. Dagene vil være svært varierende og dynamiske med gode muligheter for å bidra og utvikle også deg selv i ulike arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingene inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet med 3 750 ansatte og omsetter for 15 milliarder kroner (2016).

Er du klar for jobben?

Eivind Heimdal

+47 957 60 688

eivind.heimdal@veidekke.no

Er du klar for jobben?

Tom Paulsen

+47 977 15 777

tom.paulsen@veidekke.no