HR-leder, Bodø

HR-leder, Bodø

Søknadsfrist 20.08

Vi ønsker en trygg og forretningsorientert HR-leder som har sterk interesse for faget og liker å jobbe både operativt og strategisk. Du får fagansvaret for HR i vårt distrikt, og vi ser for oss at du er interessert i alle deler av HR-området, både det administrative, utviklingsorienterte og strategiske.

Arbeidssted
Bodø
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
20. august 2017
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som HR-leder, Bodø
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Du vil inngå i distriktets ledergruppe og rapportere direkte til distriktsleder. Faglig tilknytning og samarbeid med konsernets HR-nettverk.

Veidekke har to sentrale oppgaver, skaffe og gjennomføre prosjekter. Som HR leder vil det kreves at du sikrer robusthet og engasjement i organisasjonen slik at vi får til gode leveranser i alle våre prosesser og prosjekter. Du vil jobbe tett på de andre lederne og kunne være tilstede for alle våre medarbeidere. Stillingen medfører reiseaktivitet.

Vi ønsker å skape gode resultater ved effektiv drift og verdsetter involvering og teamarbeid høyt. I vår bedriftskultur er vi opptatt av kompetanse og samarbeid, og etterlevelse av Veidekkes verdier. Dette innebærer at vi er profesjonelle, redelige, engasjerte og grensesprengende.

Du må ha erfaring fra rollen som HR-leder og verdsette både det operative og det strategiske, og du må brenne for faget. Vi ønsker at du har god forretningsforståelse, god struktur og gode samarbeidsevner, slik at du får en spennende og utviklende arbeidshverdag hos oss.

Arbeidsoppgaver
Du vil blant annet arbeide med:

 • utvikling og iverksettelse av distriktets HR-strategi, som gjenspeiler den sentrale HR-strategien og distriktets forretningsstrategi organisasjonsutvikling og være personalfaglig rådgiver for distriktets ledelse
 • kontinuerlig støtte til våre prosjekter
 • planlegging og gjennomføring av rekruttering, kompetanseutvikling og personaladministrative oppgaver i distriktet
 • rådgivning innen etikk, verdier og bedriftskultur
 • faglig rådgivning innen arbeidsrett og tariffspørsmål
 • tiltak for å utvikle bedriften, deg selv og dine medarbeidere
Som HR-leder får du en særskilt mulighet til å jobbe med kultur, samhandling og gode kommunikasjonsprosesser i en organisasjon bestående av kompetente, robuste og rause kollegaer.

Kvalifikasjoner:

Du bør ha:

 • utdannelse på universitets- eller høyskolenivå
 • kjennskap til og kunnskap om HR-faget
 • erfaring med strategisk personal- og organisasjonsutviklingsarbeid, gjerne fra større prosjektrettede virksomheter
 • kunnskap om avtaleverk og arbeidsrettslige forhold
 • gode ferdigheter innen bruk av it som arbeidsverktøy
 • evne å bygge gode relasjoner og ha lyst til å jobbe med mennesker på alle nivåer i utviklingen av organisasjonen
 • erfaring med kompetanseutvikling og gjennomføring av kompetanserettede tiltak
 • generell forretningsforståelse

Profil

Du må ha en sterk interesse for HR og evne å se helheten og ha forståelse for hvorfor HR er et strategisk område. Du må ønske å videreutvikle og påvirke en allerede sterk kultur.

Vi ser for oss at du er en strukturert, metodisk og målrettet person som evner å involvere og engasjere på alle nivåer. Vi vil like at du har erfaring med prosjektledelse, utviklings- og forbedringsarbeid.

Du må være trygg i din omgang med andre og like å aktivt skape gode relasjoner, ha en tydelig kommunikasjon og gode formidlingsevner. Du må like å være tett på folk og gi støtte når det er nødvendig. Vi har prosjekter i hele distriktet, så reising er nødvendig.

Veidekke har en sterk og solid kultur som bygger på verdiene profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Vi liker å behandle våre medarbeidere, underleverandører og kunder godt. Dette gjør vi samtidig som vi er opptatt av kvalitet og resultater i våre prosjektleveranser. Vi vil ønske at du kan identifisere deg med våre verdier og vår strategi.

Vi tilbyr:

 • en mulighet til å være med å videreutvikle Veidekkes posisjon i Nord-Norge
 • kollegaer som er kompetente, liker å samarbeide, er rause og robuste
 • frihet og ansvar i en desentralisert og involverende organisasjon
 • et godt tilgjengelig faglig og kollegialt miljø både lokalt og i hele selskapet
 • konkurransedyktige betingelser, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • medeierskap for deg som ansatte, i et konsern med solid utvikling
 • spennende prosjekter og kontorer i Bodø

Ta kontakt med distriktsleder Ronny Robertsen (mobil: 979 83 084, e-post: ronny.robertsen@veidekke.no) eller Marit-Helen Kåring, HR Consulting AS (mobil: 907 45 669,
e-post: marit-helen@karing.no).

Søknadsfrist: 20 august 2017.

Vi gleder oss til å høre mer om deg og til å fortelle deg om vår arbeidsplass.


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Anleggsvirksomheten omfatter prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har 3 750 ansatte og omsetter for 15 milliarder kroner (2016).

Veidekke Entreprenør – Distrikt Nord har sitt geografiske virksomhetsområde i Nord-Norge og på Svalbard. Virksomheten omfatter bygg- og anleggsvirksomhet med distriktskontor i Bodø og avdelingskontorer i Harstad og Hammerfest. Vårt mål er å være det beste valget for ansatte, kunder og leverandører. Vår kjernevirksomhet utøves av ca. 55 funksjonærer og 90 håndverkere med en årlig omsetning på ca. 600 millioner kroner.

Er du klar for jobben?

Marit-Helen Kåring

907 45 669

marit-helen@karing.no

Er du klar for jobben?

Ronny Robertsen

979 83 084

ronny.robertsen@veidekke.no