Betongteknolog, Oslo

Betongteknolog, Oslo

Søknadsfrist 27.04

Veidekkes virksomhet innen store bygg- og anleggsprosjekter er krevende og konkurranseutsatt. Selskapet har i lang tid hevdet seg på større anlegg, som bruer, tuneller, kulverter, kraftanlegg og dammer samt tyngre byggeoppdrag. Ett av Veidekkes konkurransefortrinn er å ha en egen rådgivende ingeniørvirksomhet, V-teknikk. Enheten består i dag av 23 spesialiserte medarbeidere med solid erfaring i å løse produksjonstekniske utfordringer.

Arbeidssted
Oslo
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
27. april 2017
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Betongteknolog, Oslo
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

V-teknikk er Veidekkes kompetansesenter innenfor betongteknologi, forskaling, midlertidige konstruksjoner, armeringsteknikk, kalkulasjon, produksjonsplanlegging, kvalitetssikring, ytre miljø, BIM/VDC, geoteknikk, geodesi og prosjekteringsledelse. Vi yter bistand til prosjektene når krevende oppgaver skal løses i både anbudsfasen og i produksjon. Enheten deltar også i utviklingsarbeid, revisjon av Eurokoder og Norske Standarder samt kurs og opplæring.

En av våre dyktige betongteknologer i V-teknikk har søkt andre utfordringer og vi søker nå en erstatter. Du vil være en pådriver og rådgiver for kvalitet, produktivitet og gode prosjekttilpassede løsninger samt være sentral i forhold til å videreutvikle V-teknikk som et ressursområde i Veidekke.

Arbeidsoppgaver

Du vil i din jobb støtte prosjektene i kalkulasjons- og tilbudsarbeidet. Deretter være faglig støtte i oppstart og gjennomføring av prosjektene. Støtten vil være innenfor mange områder og omfatter for eksempel valg av løsninger i utførelsen, material- og reseptvalg, vurdering av leverandører og UE og utarbeidelse av planer og dokumentasjon.

En vesentlig del av arbeidet vil også bestå av kursing og opplæring. Den brede kontaktflaten mot prosjektene gir deg stor påvirkning på faglig utvikling og erfaringsoverføring. V-teknikk er også tungt involvert i bransjemiljøet og deltar i diverse bransjefora for å bidra til gode rammebetingelser for betongfaget.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har utdanning på bachelor- eller masternivå. I tillegg ønsker vi at du har 5-10 års relevant erfaring fra bygg- og anleggsbransjen med betongteknologi som fagfelt.

For å løse rollen er det viktig med god forståelse for entreprenørens behov og utfordringer. Jobben gir stor kontaktflate mot mange deler av virksomheten vår og det er behov for personlige egenskaper som bidrar til å bygge gode relasjoner og skape nærhet til driften.

Du må kunne jobbe selvstendig og være faglig trygg, men samtidig har du et dyktige kolleger rundt deg som støtter opp og bidrar med sin ekspertise når det er nødvendig.

Vi tilbyr

Om du blir en del av vårt team får du en selvstendig og ansvarsfull jobb blant dyktige kollegaer i en involverende organisasjon. Du blir en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø, preget av frihet under ansvar. Du vil være en del av et arbeidsmiljø som er løsningsorientert, kompetent og preget av engasjement og vilje. Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig for oss.

Du kan bli medeier i selskapet gjennom vårt aksjeprogram - noe som gir en unik og samlende bedriftskultur. Vi har konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. I tillegg vil du få gode muligheter for utvikling gjennom blant annet vårt gode kurs og utviklingsprogram Veidekke-skolen. 

Vi gleder oss til å høre mer om deg og fortelle deg om vår arbeidsplass.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har 3 750 ansatte og omsetter for 15 mrd. (2016).

Er du klar for jobben?

Eivind Heimdal

+47 957 60 688