Erfaren prosjektleder - jernbaneprosjekter

Erfaren prosjektleder - jernbaneprosjekter

Søknadsfrist 07.05

Blir du trigget av tanken på å lede mellomstore og store jernbaneprosjekter? Nå ser vi etter en drivende god prosjektleder som brenner litt ekstra for jernbanen.

Arbeidssted
Norge
Selskap
Veidekke Entreprenør
Søknadsfrist
7. mai 2017
Når kan du begynne?
Etter avtale
Søk jobb som Erfaren prosjektleder - jernbaneprosjekter
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vi har en knakende god arbeidsplass og våre folk trives og har det gøy på jobb. Dette vil du også merke om du blir en av oss. I 2017 vokser vi med over 20 % i antall medarbeidere. I lys av dette kan du være med å forme utviklingen av selskapet vårt og type prosjekter vi ønsker å arbeide med i årene fremover.

Arbeidsoppgaver

Veidekke Bane utfører arbeid innen jernbanetekniske fag, herunder sporarbeider, lavspent, tele-, signal - og kontaktledningsanlegg. Vi ønsker å skape gode resultater ved sikker og effektiv drift, og verdsetter involvering og teamarbeid. Som prosjektleder vil du ha et overordnet ansvar for gjennomføring av våre prosjekter. Det betyr at du må representere Veidekke for kunden og våre samarbeidspartnere – og være vårt ansikt utad. Du må sørge for at vi følger opp våre forpliktelser og rettigheter på en profesjonell og redelig måte, og bidra til at vi får et godt omdømme.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha fokus på rasjonell produksjon. For å få dette til er planlegging og tilrettelegging viktig. I Veidekke involveres alle ledd for å planlegge arbeidene. Det betyr at du som prosjektleder får ansvar for å se helheten fra start til overlevering, og sørge for koordinering gjennom hele byggetiden av alle fag.

Du vil ha ansvaret for våre ansatte, bidra til deres utvikling og sørge for at alle kan yte sitt beste i en hektisk jobbhverdag. Du må være opptatt av å bygge team, og sørge for god samhandling.

Du skal være med å utvikle Veidekke – og bidra til at Veidekke skal være en av Norges beste baneentreprenører. Dette gjøres ved å identifisere og videreutvikle nye forretningsmuligheter, være innovative og skape merverdi for kunden. Vi er også opptatt av å utvikle vår teknologi, for maskiner og utstyr, informasjonsflyt og arbeidsmetodikk. Dette vil gjøre vår produksjon mer sikker og effektiv, og vi vil kunne levere enda bedre kvalitet i alle ledd. Som prosjektleder hos oss vil du måtte ta en stor rolle for at vi skal lykkes med dette.

Du skal selvsagt ikke gjøre jobben alene, men det er ditt ansvar å sørge for at prosjektene du har ansvar for drives optimalt og at produksjonen går etter planen. Du vil også være ansvarlig for økonomistyring og rapportering på prosjektene, og ivareta interne og eksterne krav til dokumentasjon.

Du vil få solid støtte fra prosjektorganisasjonen vår, men du må ta imot utfordringen med at du er kaptein på skuta!

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har høyere utdannelse, og det er et absolutt krav at du har erfaring som prosjektleder eller anleggsleder fra anlegg eller jernbanen. Det vil være en fordel at du har erfaring med prosjekteringsledelse og kalkulasjon.

Bruk av pc og IT-verktøy er noe du behersker godt, og du er villig til å lære å bruke nye programmer, blant annet MS-project.

Førerkort for personbil må du ha. I tillegg må du kunne snakke og skrive norsk. Du trenger ikke være en språk-mester i engelsk, men du må kunne formidle et budskap både muntlig og skriftlig på en enkel måte.

Profil

Det er viktig at du er handlekraftig og ikke redd for å ta avgjørelser. Du må være praktisk anlagt og kunne samordne mange ting på en gang. Du tar initiativ og involverer de omkring deg, og du snakker godt med kolleger på alle nivåer.

Du er av den utadvendte typen og du må kunne omgås mennesker av alle slag. Du må være involverende som leder og være støttende og tilgjengelig for medarbeiderne dine. Du ser deg selv som en kremmer og forstår at solid økonomistyring er grunnleggende for å lede og styre medarbeidere og underentreprenører.

Vi mener også at du bør være litt utålmodig av deg og ønske framdrift. Samtidig tror vi det er viktig at du ikke lett lar deg stresse, men kan delegere for å kunne håndtere alle oppgavene som en prosjektleder møter hos oss. Det er også viktig at du kan koble helt av innimellom.

Om du anser HMS som en del av arbeidshverdagen, har stort pågangsmot og trives når du jobber i team vil det også hjelpe. Vi ser kort og godt etter drivende gode prosjektledere som evner å se det totale bildet og som alltid finner den beste veien fremover.

Vi tilbyr
Om du blir en av våre nye prosjektledere blir du en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har det gøy på jobben. Vi er opptatt av å utvikle våre ansatte videre. Dette gjøres mest og best ved å gjennomføre spennende prosjekter – i samspill med alle aktørene rundt oss. Som et tillegg har vi mange bra kursopplegg du kan ta gjennom Veidekkeskolen og Norsk Jernbaneskole.

Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig. Om du er så dyktig som vi håper du er, kan det være muligheter å tre inn i andre roller hos oss etter hvert. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å eie egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt blant store selskaper i Norge

Søkere må være innstilt på reisevirksomhet. I perioder vil det være hensiktsmessig å sitte på hovedkontoret på Skøyen. 4 eller 5 dagers arbeidsuke.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har 3 750 ansatte og omsetter for 15 mrd. (2016).

Veidekke Bane påtar seg kontrakter innen jernbane og sporvei og er en landsdekkende entreprenør innen jernbanetekniske fag. Vi utfører arbeider innenfor overbygning, kontaktledning og signal, lavspent og tele. Veidekke Bane samarbeider med andre enheter i Veidekke, og utnytter firmaets samlede spisskompetanse og kapasitet i flerfaglige prosjekter, blant annet innen fjellsikring og underbygningsarbeider. Veidekke Bane har i dag 130 ansatte og en rekke ulike skinne/veimaskiner. Veidekke Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor alle jernbanetekniske fag.

Veidekke Bane har som målsetting å være den foretrukne, og en av de større leverandørene innen fornyelse, vedlikehold og bygging på jernbaner og sporveier.

Er du klar for jobben?

Tom Sauthon

930 44 762

Er du klar for jobben?

Elin Erlandsen Williams

464 31 705