Opplæringskontorene

Opplæringskontorene er et bindeledd mellom ungdom, skolene, fylket og næringslivet.


Opplæringskontoret har i samarbeid med Veidekke ansvaret for at opplæringen skjer i samsvar med lover og forskrifter om fagopplæring.​

Mange blir kjent med Veidekke gjennom de skolebesøkene vi arrangerer eller gjennom utplassering på et av våre prosjekter. Andre får kontakt med oss gjennom Yrkesopplæringsnemnda hos fylkeskommunene eller opplæringskontorene i EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) og Opplæringskontoret for jernbanesektoren (OKJ).​

Ressurslenker:

Lærebedrifter, opplæringskontor og medlemsbedrifter (vilbli.no)

Hvordan søker du lærlingplass (vilbli.no)

Opplæringskontorene i EBA (byggopp.no)

Opplæringskontoret for jernbanesektoren (banefag.no)

Vil du snakke med oss om dette?

Fredrikke Rønsen

Lærlingansvarlig Veidekke i Norge

T: +47 994 37 751

laerling@veidekke.no