Partene i lærlingløpet

Er du på jakt etter lærlingplass, kan det være greit å vite litt om hvem som har ansvaret for hva.

Lærlingansvarlig Veidekke​

 • Representerer bedriften i alle forhold knyttet til fagopplæringen​
 • Vurderer søkere og sender tilbudsbrev med svarfrist​
 • Oppretter arbeidsavtale​
 • Orienterer om HMS​
 • Har kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler​
 • Arrangerer lærlingsamlinger og introduksjonskurs​
 • Sørger for lønnsregulering to ganger i året​

Lærlingkontakter​ i Veidekke

Lærlingkontaktene er de som behandler søknad om læreplass. Merk at vi ikke behandler søknader sendt på e-post. Søknader skal sendes inn på utlyst stillingsannonse på våre jobb-sider (frist 30. april 2021)

Fagansvarlig i Veidekke​

Veidekke har fagansvarlige i alle distrikter/enheter. De har ansvaret for alle faglige forhold i læretiden og skal passe på at opplæringen gjennomføres etter læreplanen. De samarbeider og rapporterer til lærlingansvarlig og Veidekkes HR-avdeling i distriktet.​

 • Sørger for at distriktet har riktig antall faddere som har godkjent instruktørkurs​
 • Skaffer til veie verktøy, arbeidstøy og verneutstyr​
 • Følger opp alle avvik​
 • Planlegger læretiden med bas/instruktør i henhold til læreplanen​
 • Inviterer til medarbeidersamtale to ganger i året og gir en skriftlig vurdering av lærlingen​
 • Kontrollerer opplæringsboken​
 • Melder opp og tilrettelegger for fag-/svenneprøve​
 • Bidrar til å arrangere lærlingsamlinger og introduksjonskurs​

våre fag og kontaktpersoner​ finner du en liste over alle våre fag med rett kontaktperson og geografisk ansvarsområde.

Instruktør​

Instruktøren er lærlingens personlige lærer og kontaktperson på byggeplassen eller anlegget.​

 • Har godkjent instruktørkurs​
 • Planlegger læretiden seks måneder framover i samarbeid med fagansvarlig/bas​
 • Kvitterer i lærlingens opplæringsbok 1 gang i uken og passer på at planene blir fulgt​
 • Bistår i medarbeidersamtalen (se over)​​

Lærlingen​

Lærlingen har ansvar for egen læring og må melde fra dersom planene ikke blir fulgt.​

 • Fører egen opplæringsbok​
 • Skal bidra til et godt miljø gjennom gode holdninger og god væremåte

Opplæringskontor​

Opplæringskontoret har i samarbeid med Veidekke ansvaret for at opplæringen skjer i samsvar med lover og forskrifter om fagopplæring.​

 • Skriver lærekontrakter​
 • Deler ut lærlingpermer (læreplan etc.)​
 • Besøker lærlingene minst tre ganger i året og rapporterer til fagansvarlig i bedriften​
 • Melder opp til skolegang, voksenopplæring, restteori osv.​
 • Melder opp til fag-/svenneprøve​
 • Arrangerer fadder-/instruktørkurs​
 • Gir bedriftene råd om søkere, vurderer læretiden, skoleløpet etc.​
 • Presenterer bygg- og anleggsnæringen på skoler​
 • Er et forum for samarbeid mellom medlemsbedriftene​  ​

Oversikt over opplæringskontorene (vilbli.no).

Fagopplæringskontoret​

Fagopplæringskontoret er underlagt fylkeskommunene.​

 • Godkjenner lærekontrakter​
 • Oppnevner og formidler kontakt med prøvenemnder (har ansvaret for fagprøvene)​
 • Utsteder fag-/svennebrev​
 • Bevilger tilskudd til bedriftene

Oversikt over fagopplæringskontorene (vilbli.no)

Vil du snakke med oss om dette?

Fredrikke Rønsen

Lærlingansvarlig Veidekke i Norge

T: +47 994 37 751

laerling@veidekke.no