Lærling

Lærling

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. Normalt tilbringer du først to år på skole og to år som lærling i det som kalles læretiden. Som lærling får du delta på ulike prosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik.

I læretiden får du lønn, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.​ Og et fagbrev er et bevis på at du behersker et fag du får spesialkompetanse i. Fagbrevet gir deg dessuten gode muligheter for å utdanne deg videre.

Her kan du søke lærlingplass i Veidekke (frist 30.4)

Fredrikke Rønsen

Lærlingansvarlig Veidekke i Norge