Signalmontørfaget

Som signalmontør kan du jobbe i virksomheten Veidekke Infrastruktur.

Informasjon om faget​

En signalmontør arbeider med vedlikehold, feilretting og montering på ulike typer signalanlegg for jernbane og sporveier. Vedlikeholder alle typer signalanlegg som har strømforsyningsanlegg med spenninger opptil 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. Arbeidet utføres både innendørs og langs bane eller linje.

Sentrale arbeidsområder er:​

  • Montering, vedlikehold og feilretting på relébaserte- og elektroniske sikringsanlegg og veisikringsanlegg​
  • Montering, vedlikehold og feilretting på utstyr for automatisk togkontroll (ATC)​
  • Arbeid på fjernstyrings- og manøversystemer for sikringsanlegg​
  • Legging og skjøting av kabler i jord, montering kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom​
  • Montering, vedlikehold og feilretting på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet​
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Se også flere jernbanetekniske lærefag på banefag.no

Vil du snakke med oss om dette?

Tore Andre Strand

System- fagansvarlig og lærlingkontakt Veidekke Bane. , Hele landet

T: +47 934 52 734

tore.strand@veidekke.no