Laboratoriefag

Som faglaborant kan du jobbe i virksomheten Veidekke Infrastruktur.

Informasjon om faget​

Faglaboranten har kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. ​

Sentrale arbeidsområder er:​

  • Bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr ​
  • Planlegge og utføre prøvetaking ​
  • Klargjøre prøver for analyser og gjennomføre analyser ​
  • Vurdere og verifisere analyseresultater ​
  • Sikre sporbarhet av analyser, utstyr og testresultater ​
  • Utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring ​
  • Effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer​
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Vil du snakke med oss om dette?

Karoline Granheim

Lærlingkontakt Veidekke Industri, hele landet.

T: +47 473 85 411

karoline.granheim@veidekke.no