Energimontørfaget (KL)

Som energimontør kan du jobbe i virksomheten Veidekke Infrastruktur.

Informasjon om faget​

Energimontørens arbeidsoppgaver går i hovedsak ut på å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift.

Han eller hun foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr og driver situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr.

Sentrale arbeidsområder er:​

  • Ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning​
  • Signal- og fjernstyringsanlegg​
  • Kabelanlegg for lavspenning og høyspenning​
  • Strømforsyningsanlegg​
  • Stasjonsanlegg​
  • Elektriske bygningsinstallasjoner​
  • Jernbane- og sporvognsdrift​
  • Mekanisk og hydraulisk utstyr​
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Se også flere jernbanetekniske lærefag på banefag.no

Vil du snakke med oss om dette?

Ole Jonny Hvitås

Prosjektleder og lærlingkontakt Veidekke Bane , Hele landet

T: +47 930 36 717

ole.hvitas@veidekke.no